Inkomstförsäkringar

En inkomstförsäkring gör att du inte förlorar så mycket pengar om du blir arbetslös eller sjukskriven. Den kompletterar samhällets skydd men kan aldrig ge lika mycket som när du arbetar.

Inkomstförsäkringar som du tecknar själv kompletterar de ersättningar som betalas ut från:

  • försäkringskassan
  • a-kassan
  • försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal
  • en gruppförsäkring via ditt fackförbund.

Det finns begränsningar i hur mycket pengar du kan få totalt, både enligt lag och enligt försäkringsvillkoren. En inkomstförsäkring kan ersätta upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös och upp till 90 procent om du blir sjukskriven. Håll försäkringsbolaget uppdaterad om din lön.

Att tänka på

  • Det finns teckningskrav som du måste uppfylla för att omfattas av försäkringen.
  • Det är vanligt med karenstid.
  • Tecknar du ett betalskydd eller låneskydd kan det också hjälpa dig att klara av kortkrediter eller lånekostnader om du blir arbetslös eller sjukskriven. 

Inkomstförsäkringar vid sjukdom - sjukförsäkringar

Blir du långvarigt sjukskriven kan en inkomstförsäkring vid sjukdom (sjukförsäkring) ersätta en del av din förlorade lön.

För att ta reda på om du bör teckna en egen sjukförsäkring behöver du känna till vilka försäkringar du redan omfattas av. Kontrollera hur mycket pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller en olycksfallsskada. På webbplatsen ersattningskollen.se  kan du räkna ut hur mycket ersättning du får om du skulle bli sjukskriven.

Så fungerar det

För att du ska kunna få ersättning från din inkomstförsäkring krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Du ska till exempel ha arbetat en viss tid innan du blir sjukskriven och ersättningen betalas ut först efter en viss karenstid. Det finns också begränsningar i hur hög ersättningen får vara och hur länge du har rätt till ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra efter vad som gäller för just din försäkring.

Teckningskrav
Karenstid
Hur hög är ersättningen
Hur länge kan man få ersättning
Viktiga begränsningar
Annan ersättning vid sjukdom

Externa webbplatser

Ersättningskollen.se

Vanliga frågor

Jag riskerar att bli arbetslös och har en inkomstförsäkring. Hur kan den hjälpa mig?

En inkomstförsäkring kan både ersätta vid sjukdom och/eller arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan. Du måste ha beviljats A-kassa för att kunna få ersättning från försäkringen. Blir du arbetslös så kan du få upp till 80 procent av din lön inklusive ersättning från A-kassan. Försäkringen har en kvalifikationstid. Om du blir arbetslös eller varslad inom en viss tid från det att du tecknade försäkringen, så får du ingen ersättning. Försäkringen gäller inte heller om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning

Kan jag använda min privata sjukförsäkring (inkomstförsäkring för sjukdom) om jag till exempel blir sjuk av coronaviruset?

En sjukförsäkring kan ersätta ditt inkomstbortfall om du blir sjuk. Försäkringen kallas också för inkomstförsäkring vid sjukdom. För att få ersättning från din sjukförsäkring krävs det ofta att du är sjukskriven minst tre månader.