Inkomstförsäkringar

En inkomstförsäkring tecknar du för att inte förlora mycket pengar om du blir arbetslös eller sjukskriven. Inkomstförsäkringar kompletterar samhällets skydd och ger ersättning vid inkomstbortfall.

Det är inte möjligt att få full kompensation för inkomstbortfallet eftersom det finns begränsningar både enligt lag och enligt försäkringsvillkoren.

En inkomstförsäkring kan du teckna både som individ och som del av en grupp. En individuell försäkring tecknar du själv och en gruppförsäkring erbjuds du ofta av din arbetsgivare eller ditt fackförbund. De försäkringar du själv tecknar är ett komplement till de ersättningar som betalas ut från:

  • Försäkringskassan
  • A-kassan
  • Försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal
  • En gruppförsäkring via ditt fackförbund

Du kan också erbjudas att teckna ett betalskydd eller låneskydd som hjälper dig att klara av att betala kortkrediter eller lånekostnader om du blir arbetslös eller sjukskriven. 

Att tänka på

  • Ersätter upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös
  • Ersätter upp till 90 procent av din lön om du blir sjukskriven
  • Vanligt med en karenstid
  • Håll försäkringsbolaget uppdaterad om din lön
  • Du kan behöva fylla i en hälsodeklaration

Inkomstförsäkring vid sjukdom

Blir du långvarigt sjukskriven kan en inkomstförsäkring vid sjukdom (sjukförsäkring) ersätta en del av din förlorade lön.

För att ta reda på om du bör teckna en egen sjukförsäkring behöver du känna till vilka försäkringar du redan omfattas av. Kontrollera hur mycket pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller en olycksfallsskada. På webbplatsen ersattningskollen.se  kan du räkna ut hur mycket ersättning du får om du skulle bli sjukskriven.

Så fungerar det

Inkomstförsäkringen är inte den enda ersättning du kan teckna för att gardera din ekonomiska situation om du blir sjukskriven. Även via din bank kan du teckna en försäkring som ger ersättning vid inkomstbortfall på grund av sjukskrivning - ett så kallat låneskydd eller betalskydd.

Hur hög är ersättningen
Hur länge kan man få ersättning
Karenstid
Viktiga begränsningar
Annan ersättning vid sjukdom

Externa webbplatser

Ersättningskollen.se