Inkomstförsäkringar

En inkomstförsäkring tecknar du för att inte förlora mycket pengar om du blir arbetslös eller sjukskriven. Inkomstförsäkringar kompletterar samhällets skydd och ger ersättning vid inkomstbortfall.

Det är inte möjligt att få full kompensation för inkomstbortfallet eftersom det finns begränsningar både enligt lag och enligt försäkringsvillkoren.

En inkomstförsäkring kan du teckna både som individ och som del av en grupp. En individuell försäkring tecknar du själv och en gruppförsäkring erbjuds du ofta av din arbetsgivare eller ditt fackförbund. De försäkringar du själv tecknar är ett komplement till de ersättningar som betalas ut från:

  • Försäkringskassan
  • A-kassan
  • Försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal
  • En gruppförsäkring via ditt fackförbund

Du kan också erbjudas att teckna ett betalskydd eller låneskydd som hjälper dig att klara av att betala kortkrediter eller lånekostnader om du blir arbetslös eller sjukskriven. 

Att tänka på

  • Ersätter upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös
  • Ersätter upp till 90 procent av din lön om du blir sjukskriven
  • Vanligt med en karenstid
  • Håll försäkringsbolaget uppdaterad om din lön
  • Du kan behöva fylla i en hälsodeklaration

Inkomstförsäkringar vid arbetslöshet

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall, upp till 80 procent av din lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen, A-kassan.

För att teckna en inkomstförsäkring krävs det att du uppfyller vissa krav. Dessa krav kallas för teckningsregler. Ett vanligt krav kan till exempel vara att du behöver ha en fast anställning. Det kan också finnas åldersgränser för att få teckna inkomstförsäkring.

Kvalifikationstid
Varsel eller uppsägning
Anmäl rätt inkomst
Ersättningen
Karenstid