Inkomstförsäkringar

En inkomstförsäkring gör att du inte förlorar så mycket pengar om du blir arbetslös eller sjukskriven. Den kompletterar samhällets skydd men kan aldrig ge lika mycket som när du arbetar.

Inkomstförsäkringar som du tecknar själv kompletterar de ersättningar som betalas ut från:

  • försäkringskassan
  • a-kassan
  • försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal
  • en gruppförsäkring via ditt fackförbund.

Det finns begränsningar i hur mycket pengar du kan få totalt, både enligt lag och enligt försäkringsvillkoren. En inkomstförsäkring kan ersätta upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös och upp till 90 procent om du blir sjukskriven. Håll försäkringsbolaget uppdaterad om din lön.

Att tänka på

  • Det finns teckningskrav som du måste uppfylla för att omfattas av försäkringen.
  • Det är vanligt med karenstid.
  • Tecknar du ett betalskydd eller låneskydd kan det också hjälpa dig att klara av kortkrediter eller lånekostnader om du blir arbetslös eller sjukskriven. 

Inkomstförsäkringar vid arbetslöshet

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall, upp till 80 procent av din lön. Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan.

För att teckna en inkomstförsäkring krävs det att du uppfyller vissa krav. Dessa krav kallas för teckningskrav. Ett vanligt krav kan till exempel vara att du behöver ha en fast anställning. Det kan också finnas åldersgränser för att få teckna inkomstförsäkring.

Så fungerar det

För att du ska kunna få ersättning från din inkomstförsäkring krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Du ska till exempel ha arbetat en viss tid innan du blir arbetslös och ersättningen betalas ut först efter en viss karenstid. Det finns också begränsningar i hur hög ersättningen får vara och hur länge du har rätt till ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra efter vad som gäller för just din försäkring.

Kvalifikationstid
Teckningskrav
Varsel eller uppsägning
Anmäl rätt inkomst
Ersättningen
Karenstid

Vanliga frågor

Jag riskerar att bli arbetslös och har en inkomstförsäkring. Hur kan den hjälpa mig?

En inkomstförsäkring kan både ersätta vid sjukdom och/eller arbetslöshet. Inkomstförsäkringen är ett komplement till A-kassan. Du måste ha beviljats A-kassa för att kunna få ersättning från försäkringen. Blir du arbetslös så kan du få upp till 80 procent av din lön inklusive ersättning från A-kassan. Försäkringen har en kvalifikationstid. Om du blir arbetslös eller varslad inom en viss tid från det att du tecknade försäkringen, så får du ingen ersättning. Försäkringen gäller inte heller om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning

Kan jag använda min privata sjukförsäkring (inkomstförsäkring för sjukdom) om jag till exempel blir sjuk av coronaviruset?

En sjukförsäkring kan ersätta ditt inkomstbortfall om du blir sjuk. Försäkringen kallas också för inkomstförsäkring vid sjukdom. För att få ersättning från din sjukförsäkring krävs det ofta att du är sjukskriven minst tre månader.