Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Kvalifikationskrav

ARN 2011-08691 - Premien ska återbetalas då bolaget inte har burit risk.

Konsumenten (K) hade i första hand begärt ersättning ur sin inkomstförsäkring och i andra hand återbetalning av inbetalda premier.

Bolaget nekade ersättning då de ansåg att K inte uppfyllde försäkringsvillkoren för att få ersättning ur inkomstförsäkringen. Bolaget menade att de under avtalstiden burit risk för att få betala ut försäkringsersättning om K återigen hade uppfyllt kraven för att få ersättning från försäkringen.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att K inte uppfyllde förutsättningarna för ersättning i enlighet med försäkringsvillkoren. Bolaget fortsatte att ta emot premieinbetalningar från K trots att hon inte uppfyllde kvalifikationskravet för ersättning. K hade alltså betalat premier utan att försäkringsbolaget burit risk att få betala ut försäkringsersättning till henne. Nämnden rekommenderade därför bolaget att återbetala inbetalda premier till K.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.