Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Personförsäkringar

En personförsäkring är ett komplement till samhällets skydd vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Personförsäkringar kan ge en tryggare ekonomisk situation om något skulle hända dig eller en familjemedlem.

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, får en allvarlig diagnos eller blir arbetslös eller sjukskriven. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för sjuk- och olycksfallsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, inkomstförsäkringar, sjukvårdsförsäkringarbarnförsäkringar och gravidförsäkringar

Personförsäkringar kan tecknas både individuellt och som gruppförsäkringar.

Du kan omfattas av olika personförsäkringar via arbete, skola och medlemskap i föreningar. För vissa skador kan du få ersättning från flera försäkringar. Om du exempelvis har flera olycksfallsförsäkringar kan du begära ersättning för dina skador från flera försäkringar. Kostnader kan du däremot bara få ersatta från en försäkring.

Att tänka på

  • Ta reda på vilka personförsäkringar du har. Ibland kan det ingå försäkringar i din anställning, medlemskap i fackförbund eller medlemskap i förening.
  • Tänk igenom vad du får i ersättning om du blir arbetslös eller sjukskriven.
  • Du kan få ersättning från flera personförsäkringar för samma skada.
  • Behöver du en livförsäkring eller ett låneskydd? Fundera över hur dina familjemedlemmar skulle klara sig ekonomiskt om du skulle avlida.
  • Det kan finnas risker med att byta personförsäkring - en ny hälsodeklaration kan leda till en annan bedömning av vad du har rätt till.