Sjukvårdsförsäkringar

En sjukvårdsförsäkring är en försäkring som antingen din arbetsgivare eller du själv kan teckna. Den ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter det inkomstbortfall du får i samband med en sjukskrivning så att du får upp till 90 procent av din inkomst. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkring vid sjukdom.

Att tänka på

  • Det är skillnad mellan sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring
  • Du blir förmånsbeskattad om du har sjukvårdsförsäkring från jobbet
  • Om du blir sjuk, kontakta försäkringsbolaget som sedan hänvisar dig vidare till en vårdgivare

Sjukvårdsförsäkring från jobbet

Det vanligaste är att anställda erbjuds sjukvårdsförsäkringen via sin arbetsgivare. Det kallas för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring och innebär att arbetsgivaren väljer vilket försäkringsbolag och vilken omfattning försäkringen har - och att arbetsgivaren betalar. Försäkringen kostar dig ingenting förutom en förmånsbeskattning.

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning och sjukvård. När du behöver använda försäkringen så kontaktar du ditt försäkringsbolag och gör en anmälan. Sedan hänvisar försäkringsbolaget dig vidare till en vårdgivare.

I många fall kan du få ersättning för till exempel mediciner och läkarbesök, det vill säga om du exempelvis har gått till vårdcentralen eller sjukgymnasten.

Du kan behöva betala en självrisk när du använt dig av försäkringen.

Premie och förmånsbeskattning av en sjukvårdsförsäkring

En arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring är en gruppförsäkring där premien betalas av arbetsgivaren.

Vad kostar det dig?
Exempel på förmånsbeskattning