Sjukvårdsförsäkringar

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till rådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Antingen din arbetsgivare eller du själv kan teckna en sjukvårdsförsäkring. Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter ditt inkomstbortfall när du blir sjukskriven, så att du får upp till 90 procent av din inkomst. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkring vid sjukdom. 

Att tänka på

  • Det är skillnad mellan sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring
  • Du blir förmånsbeskattad om du har sjukvårdsförsäkring från jobbet
  • Om du blir sjuk, kontakta försäkringsbolaget som sedan hänvisar dig vidare till en vårdgivare

Sjukvårdsförsäkring från jobbet

Det vanligaste är att ha en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare. Det innebär att arbetsgivaren väljer försäkringsbolag och vilken omfattning försäkringen har. Arbetsgivaren betalar premien men du förmånsbeskattas.

En sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning och sjukvård. I vissa fall kan du också få ersättning för utlägg för läkarbesök på vårdcentralen eller hos sjukgymnasten. Du behöver oftast betala en självrisk när du använt dig av försäkringen.

Premie och förmånsbeskattning av en sjukvårdsförsäkring

En arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring är en gruppförsäkring där premien betalas av arbetsgivaren.

Vad kostar det dig?
Exempel på förmånsbeskattning