Sjukvårdsförsäkringar

En sjukvårdsförsäkring är en försäkring som antingen din arbetsgivare eller du själv kan teckna. Den ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården du får om du blir sjuk och exempelvis behöver opereras. En sjukförsäkring däremot ersätter det inkomstbortfall du får i samband med en sjukskrivning så att du får upp till 90 procent av din inkomst. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkring vid sjukdom.

Att tänka på

  • Det är skillnad mellan sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring
  • Du blir förmånsbeskattad om du har sjukvårdsförsäkring från jobbet
  • Om du blir sjuk, kontakta försäkringsbolaget som sedan hänvisar dig vidare till en vårdgivare

Privat sjukvårdsförsäkring

Alla som bor i Sverige har rätt till offentlig vård. En privat sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den vården.

Om du inte har någon sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare kanske du vill teckna en individuell sjukvårdsförsäkring.

Behov av en sjukvårdsförsäkring

Börja med att fundera på vilket behov du har och om du har möjlighet att teckna en sjukvårdsförsäkring beroende på din ålder och eventuell sjukdomshistorik. När du ska välja försäkring är det viktigt att jämföra innehållet eftersom det kan skilja sig åt.

Behöver du en sjukvårdsförsäkring?
Vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring?