Tekniskt fel i Kontakta oss

Just nu går det inte att mejla till oss via funktionen Kontakta oss.

Ring i stället eller återkom med ditt mejl senare

Gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, som en arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap.

En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag. I gruppavtalet står det vilka som är försäkringsberättigade, vilka försäkringar som ingår i avtalet och vad som krävs för att omfattas av avtalet. I vissa fall ingår försäkringarna automatiskt i anställningen eller medlemskapet medan de i andra fall kan tecknas separat av medarbetarna eller medlemmarna. Medarbetarna eller medlemmarna kan försäkra sig själva och sin familj.

Har du tecknat ett personförsäkring i ett gruppavtal gäller särskilda regler om gruppavtalet skulle sägas upp av gruppföreträdaren eller försäkringsbolaget. Du ska under en viss tid erbjudas en fortsättningsförsäkring, det vill säga samma försäkringsskydd tills du fått en motsvarande försäkring någon annanstans. 

Frivillig eller obligatorisk försäkring?

Gruppförsäkringar kan vara både obligatoriska och frivilliga. Antingen ingår försäkringarna i ditt medlemskap eller så kan du köpa dem till ett pris som ofta är förmånligt.

Obligatorisk gruppförsäkring
Frivillig gruppförsäkring
Fördelar och nackdelar med gruppförsäkringar

Personförsäkringar i gruppavtal

Har du tecknat en personförsäkring i ett gruppavtal gäller särskilda regler i de fall gruppavtalet sägs upp av gruppföreträdaren eller försäkringsbolaget.

Fortsättningsförsäkring