Gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar är försäkringar där till exempel en arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb har kommit överens med ett försäkringsbolag att villkoren ska gälla för en hel grupp. I vissa fall ingår en sådan gruppförsäkring automatiskt i din anställning eller medlemskap medan du i andra fall kan teckna den separat, förutsatt att du tillhör gruppen. 

En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag. I gruppavtalet står det vilka som är försäkringsberättigade, vilka försäkringar som ingår i avtalet och vad som krävs för att omfattas av avtalet. I vissa fall ingår försäkringarna automatiskt i anställningen eller medlemskapet medan de i andra fall kan tecknas separat av medarbetarna eller medlemmarna. Medarbetarna eller medlemmarna kan försäkra sig själva och sin familj.

Har du tecknat ett personförsäkring i ett gruppavtal gäller särskilda regler om gruppavtalet skulle sägas upp av gruppföreträdaren eller försäkringsbolaget. Du ska under en viss tid erbjudas en fortsättningsförsäkring, det vill säga samma försäkringsskydd tills du fått en motsvarande försäkring någon annanstans. 

Om du är missnöjd med ett beslut från försäkringsbolaget kan du klaga på det. 

Frivillig eller obligatorisk försäkring?

Gruppförsäkringar kan vara både obligatoriska och frivilliga. Antingen ingår försäkringarna i ditt medlemskap eller så kan du köpa dem till ett pris som ofta är förmånligt.

Obligatorisk gruppförsäkring
Frivillig gruppförsäkring
Fördelar och nackdelar med gruppförsäkringar
Fyller ditt barn 25 år - glöm inte att säga upp gruppbarnförsäkringen

Personförsäkringar i gruppavtal

Har du tecknat en personförsäkring i ett gruppavtal gäller särskilda regler i de fall gruppavtalet sägs upp av gruppföreträdaren eller försäkringsbolaget.

Fortsättningsförsäkring