Checklista - Så hittar du dina försäkringar

Vet du vilka försäkringar du har? Det kan tyckas självklart men det kan vara lätt att missa några, särskilt personförsäkringar som du kanske inte tecknat själv.

Hur ska man hitta vilka försäkringar man har? Det finns inget särskilt register där allt är samlat. Därför kan du ha fler försäkringar än du vet om, till exempel genom din arbetsgivare.

Var ska man leta?

Ta reda på vilka försäkringar du har så här:

Mina sidor
Sparade brev och mejl
Fråga din arbetsgivare
Skolförsäkringar 
Försäkring via organisation eller klubb?
Avbeställningsskydd via kort
Försäkringar kopplade till en annan försäkring?
Är du medförsäkrad i någon annans försäkring?
Fråga de stora bolagen