Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. När du dör får de ett engångsbelopp från försäkringen, förutsatt att försäkringen gäller.

En livförsäkring är en riskförsäkring och inget sparande. Det finns därför inget kapital att göra anspråk på om du lever längre än försäkringens slutålder. Du betalar löpande en premie för det försäkringsbelopp du vill ska falla ut. De flesta livförsäkringar slutar att gälla när du är mellan 67 och 90 år. I vissa försäkringar sänks försäkringsbeloppet i takt med att du blir äldre.

Att tänka på

Behovet av livförsäkring

Det som avgör om du ska teckna en livförsäkring är dels hur dina efterlevande skulle klara sig ekonomiskt om du dör och vilka andra försäkringar du redan har.

Börja med att fundera på hur dina nära anhöriga skulle klara sig ekonomiskt om du dör och vilka som är beroende av din försörjning. Fundera därefter på hur du på bästa sätt kan täcka upp det behovet. Glöm inte bort att det kan finnas ekonomiskt skydd i flera försäkringar.

Har ni gemensamma lån på till exempel en bostad och den av er som blir kvar inte har råd att betala lånet själv, kan det finnas behov av en livförsäkring. Den kan då göra det möjligt för den efterlevande att bo kvar. Försäkringsbeloppet bör då anpassas efter lånets storlek och om ni har olika hög månadsinkomst.  

Vad har ni för livförsäkringar idag?

Ni bör undersöka vilka försäkringar ni redan har. Det kan finnas efterlevandeskydd och dödsfallsbelopp i många olika typer av försäkringar.

Vanliga frågor

Jag är sjukpensionär. Kan jag teckna en livförsäkring?

När du ansöker om en livförsäkring får du lämna en hälsodeklaration. Det kan därför vara svårt att teckna en livförsäkring när du redan är sjuk. En del försäkringsbolag kan dessutom kräva att du ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkringen.