Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. Om du dör under den tid som försäkringen gäller betalas det ut ett engångsbelopp till dem som du skrivit in som förmånstagare.

En livförsäkring är inte ett sparande utan en så kallad riskförsäkring. Du betalar löpande en premie för ett visst försäkringsbelopp, som du väljer själv. När du dör betalas det ut ett engångsbelopp till dem du skrivit in som förmånstagare, förutsatt att försäkringen fortfarande gäller. De flesta livförsäkringar slutar att gälla mellan 65 och 90 års ålder; det står i villkoren. Efter det betalas inget från försäkringen längre.

Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien, som är beroende av din ålder och vilket försäkringsbelopp du väljer.

Andra försäkringar kan fungera som en livförsäkring, till exempel låneskydd och det återbetalningsskydd som ingår eller kan väljas till i tjänstepensioner.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden: Pengar till anhöriga om du dör - efterlevandeskydd, livförsäkring eller låneskydd?

Att tänka på

  • Försäkringsbeloppet i en livförsäkring betalas ut till de efterlevande förmånstagarna.
  • Ta reda på vilka livförsäkringar du omfattas av i dag och fundera på vilket behov dina efterlevande har om du avlider.
  • Vid dödsfall kan du behöva ta reda på vilka försäkringar som finns i dödsboet.
  • Andra försäkringar kan också fungera som en livförsäkring.
  • En ansökan kräver ofta hälsodeklaration.

Behovet av livförsäkring

Vilket belopp ska man ha i livförsäkring? Behöver jag ens en livförsäkring? Vilket behov de efterlevande har är det som avgör. Försök ta reda på vad du har idag - det kan vara fler försäkringar än du tror.

Vad är de efterlevandes behov?

Börja med att fundera på hur dina nära anhöriga skulle klara sig ekonomiskt om du dör och vilka som är beroende av din försörjning. Fundera därefter på hur du på bästa sätt och kan täcka upp detta behov. Glöm inte bort att skydd kan finns i olika försäkringar och att det kostar olika mycket.

Allt är så klart individuellt men ju högre gemensamma lån och ju högre inkomst man har desto större behov kan de efterlevande ha. Man kan också välja att ha olika livförsäkringsbelopp inom en familj även om det är vanligt att ha samma belopp.

Ett exempel: Ett par har en gemensamt lån på bostaden på 2 000 000 kr. Då kan man komma fram till att behovet av försäkring är 1 000 000 kr, om man vill att det ska täcka den andra personens hela lånesumma.

Vad har ni för livförsäkringar idag?

Efter att ha funderat på behovet bör ni undersöka hur behovet är täckt idag. Det kan vara lätt att missa någon av de försäkringar man redan har. Till exempel kan det finnas gruppförsäkringar och försäkringar som formellt inte kallas för livförsäkringar men som fungerar på samma sätt. 

Leta till exempel efter om ni har: 

  • Tjänstegrupplivförsäkring, via arbetsgivaren
  • Låneskydd, via banken.
  • Gruppförsäkringspaket, där livförsäkring ingår.
  • Tjänstepensioner med återbetalningsskydd
  • Kapitalförsäkring med sambo/partner som förmånstagare

När ni funderar på om behovet är täckt är det alltså viktigt att ta hänsyn till vad som kan betalas ut från dessa försäkringar.