Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. När du dör får de ett engångsbelopp från försäkringen, förutsatt att försäkringen gäller.

En livförsäkring är en riskförsäkring och inget sparande. Det finns därför inget kapital att göra anspråk på om du lever längre än försäkringens slutålder. Du betalar löpande en premie för det försäkringsbelopp du vill ska falla ut. De flesta livförsäkringar slutar att gälla när du är mellan 67 och 90 år. I vissa försäkringar sänks försäkringsbeloppet i takt med att du blir äldre.

Att tänka på

Jämför livförsäkringar

Ansökan och förmånstagare

När du ansöker om en livförsäkring får du lämna en hälsodeklaration.

Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna i hälsodeklarationen. Felaktiga uppgifter kan innebära att försäkringen inte gäller. En del försäkringsbolag kan dessutom kräva att du ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkringen. Ytterligare krav kan vara att du är stadigvarande bosatt i Sverige.

Om du inte specifikt har angett vem eller vilka du vill ha som förmånstagare betalas ersättningen ut enligt ett generellt förmånstagarförordnande där ordningen normalt är make, registrerad partner eller sambo och sedan arvingar.

Försäkringsbolagen är skyldiga att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall och i så fall underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 10 kap 7§.

Vanliga frågor

Jag är sjukpensionär. Kan jag teckna en livförsäkring?

När du ansöker om en livförsäkring får du lämna en hälsodeklaration. Det kan därför vara svårt att teckna en livförsäkring när du redan är sjuk. En del försäkringsbolag kan dessutom kräva att du ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkringen.