Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. Om du dör under den tid som försäkringen gäller betalas det ut ett engångsbelopp till dem som du skrivit in som förmånstagare.

En livförsäkring är inte ett sparande utan en så kallad riskförsäkring. Du betalar löpande en premie för ett visst försäkringsbelopp, som du väljer själv. När du dör betalas det ut ett engångsbelopp till dem du skrivit in som förmånstagare, förutsatt att försäkringen fortfarande gäller. De flesta livförsäkringar slutar att gälla mellan 65 och 90 års ålder; det står i villkoren. Efter det betalas inget från försäkringen längre.

Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien, som är beroende av din ålder och vilket försäkringsbelopp du väljer.

Andra försäkringar kan fungera som en livförsäkring, till exempel låneskydd och det återbetalningsskydd som ingår eller kan väljas till i tjänstepensioner.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden: Pengar till anhöriga om du dör - efterlevandeskydd, livförsäkring eller låneskydd?

Att tänka på

  • Försäkringsbeloppet i en livförsäkring betalas ut till de efterlevande förmånstagarna.
  • Ta reda på vilka livförsäkringar du omfattas av i dag och fundera på vilket behov dina efterlevande har om du avlider.
  • Vid dödsfall kan du behöva ta reda på vilka försäkringar som finns i dödsboet.
  • Andra försäkringar kan också fungera som en livförsäkring.
  • En ansökan kräver ofta hälsodeklaration.

Dödsfallsbelopp i olika försäkringar

Det finns dödsfallsbelopp i flera olika försäkringar. De kan innebära lite olika saker.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp.

Gruppförsäkringar

I många gruppförsäkringar som du kan ha via arbetsgivaren eller facket kan det ingå ett dödsfallsbelopp. Beloppet är ofta ganska lågt. Om det belopp som ska betalas ut är ungefär ett prisbasbelopp så kallas beloppet för begravningsförsäkring. Syftet med försäkringen är då att täcka begravningskostnaderna.

Bolåneskydd

Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta de kunder som har bolån hos dem ett så kallat bolåneskydd. Det är en slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder. Läs mer i vår information om låneskydd.

Efterlevandeskydd

Du kan också kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga, ett så kallat efterlevandeskydd. Läs mer i vår information om efterlevandeskydd.