Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. När du dör får de ett engångsbelopp från försäkringen, förutsatt att försäkringen gäller.

En livförsäkring är en riskförsäkring och inget sparande. Det finns därför inget kapital att göra anspråk på om du lever längre än försäkringens slutålder. Du betalar löpande en premie för det försäkringsbelopp du vill ska falla ut. De flesta livförsäkringar slutar att gälla när du är mellan 67 och 90 år. I vissa försäkringar sänks försäkringsbeloppet i takt med att du blir äldre.

Att tänka på

Jämför livförsäkringar

Dödsfallsbelopp i olika försäkringar

Det finns dödsfallsbelopp i olika försäkringar. Har du flera sådana försäkringar kommer ersättningen att betalas ut till de efterlevande från varje försäkring.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp.

Gruppförsäkringar

I många gruppförsäkringar, som du kan ha via din arbetsgivare eller fackförbund, kan det ingå ett dödsfallsbelopp. Ersättningen är ofta ganska låg. Om beloppet motsvarar ett prisbasbelopp brukar det kallas för begravningsförsäkring, eftersom syftet med försäkringen är att täcka begravningskostnaderna.

Bolåneskydd

Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta kunder som har bolån ett så kallat bolåneskydd. Det är ett slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder Läs mer i vår information om låneskydd.

Efterlevandeskydd

Du kan också kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga, ett så kallat efterlevandeskydd. Läs mer i vår information om efterlevandeskydd.

Vanliga frågor

Jag är sjukpensionär. Kan jag teckna en livförsäkring?

När du ansöker om en livförsäkring får du lämna en hälsodeklaration. Det kan därför vara svårt att teckna en livförsäkring när du redan är sjuk. En del försäkringsbolag kan dessutom kräva att du ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkringen.