Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. När du dör får de ett engångsbelopp från försäkringen, förutsatt att försäkringen gäller.

En livförsäkring är en riskförsäkring och inget sparande. Det finns därför inget kapital att göra anspråk på om du lever längre än försäkringens slutålder. Du betalar löpande en premie för det försäkringsbelopp du vill ska falla ut. De flesta livförsäkringar slutar att gälla när du är mellan 67 och 90 år. I vissa försäkringar sänks försäkringsbeloppet i takt med att du blir äldre.

Att tänka på

Jämför livförsäkringar

Välja livförsäkring

Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien. Försäkringen blir dyrare ju äldre du är och ju högre försäkringsbelopp du väljer.

Håll koll på slutåldern som kan variera mellan försäkringarna (67–90 år). Några bolag sänker även försäkringsbeloppet vid en viss ålder.

Om du vill teckna en försäkring när du är äldre finns det åldersgränser att vara uppmärksam på (56–73 år).

Bor du delvis utomlands, eller planerar att göra det, är det bra att känna till att det kan finnas begränsningar i livförsäkringens giltighet.

När det gäller riskfyllda aktiviteter är det vanligt att bolagen har särskilda regler. I vår jämförelse redovisar vi hur bolagen ersätter dödsfall vid dykning, offpist och klättring. Det kan även finnas särskilda undantag för dödsfall i samband med motorsport, flygning, bungyjump, boxning och kampsport.

Vanliga frågor

Jag är sjukpensionär. Kan jag teckna en livförsäkring?

När du ansöker om en livförsäkring får du lämna en hälsodeklaration. Det kan därför vara svårt att teckna en livförsäkring när du redan är sjuk. En del försäkringsbolag kan dessutom kräva att du ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkringen.