Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. När du dör får de ett engångsbelopp från försäkringen, förutsatt att försäkringen gäller.

En livförsäkring är inget sparande utan en så kallad riskförsäkring. Det vill säga att det finns inget kapital att göra anspråk på om du lever längre än försäkringens slutålder. I stället betalar du löpande en premie för ett visst försäkringsbelopp, som du väljer själv. De flesta livförsäkringar slutar att gälla när du är mellan 67 och 90 år. I vissa försäkringar sänks försäkringsbeloppet i takt med att du blir äldre.

Andra försäkringar kan fungera som en livförsäkring, till exempel låneskydd och det återbetalningsskydd som ingår eller kan väljas till i tjänstepensioner.

podcast-icon-black.svg Lyssna på Försäkringspodden: Pengar till anhöriga om du dör - efterlevandeskydd, livförsäkring eller låneskydd?

Att tänka på

  • Fundera på hur dina efterlevande skulle klara sig ekonomiskt om du dör
  • Andra försäkringar kan också fungera som en livförsäkring
  • En ansökan kräver alltid hälsodeklaration

Välja livförsäkring

Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien. Försäkringen blir dyrare ju äldre du är och ju högre försäkringsbelopp du väljer.

Håll koll på slutåldern som kan variera mellan försäkringarna (67–90 år). Några bolag sänker även försäkringsbeloppet vid en viss ålder.

Om du vill teckna en försäkring när du är äldre finns det åldersgränser att vara uppmärksam på (56–73 år).

Bor du delvis utomlands, eller planerar att göra det, är det bra att känna till att det kan finnas begränsningar i livförsäkringens giltighet.

När det gäller riskfyllda aktiviteter är det vanligt att bolagen har särskilda regler. I vår jämförelse redovisar vi hur bolagen ersätter dödsfall vid dykning, offpist och klättring. Det kan även finnas särskilda undantag för dödsfall i samband med motorsport, flygning, bungyjump, boxning och kampsport.