Jämför livförsäkringar

Jämför innehållet i olika livförsäkringar. Vi har valt ut det viktigaste. 

Att tänka på när du väljer livförsäkring

Här finns mer information om vår jämförelse av livförsäkringar och tips till dig som ska välja försäkring. Jämförelsen är framtagen för att ge dig ett bra underlag. Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.  

Viktigt att jämföra i livförsäkringar
Vårt urval

Vilken försäkring passar dig?

Livförsäkringar är relativt likartade i sitt innehåll. När du väljer försäkring ska du främst fokusera på vilket försäkringsbelopp du behöver. Det som avgör om du ska teckna en livförsäkring är dels hur dina efterlevande skulle klara sig ekonomiskt om du dör, dels vilka andra försäkringar du redan har till exempel efterlevandeskydd i en pensionsförsäkring.

Försäkringsbelopp och pris

Dags att välja försäkring

Vi hoppas att du haft hjälp av vår jämförelse och att du är redo att välja en försäkring.

Så går du vidare