Jämför livförsäkringar

En livförsäkring kan ge ersättning till dina anhöriga när du dör. Innehållet i försäkringarna är relativt lika men skiljer sig åt bland annat i pris och vid vilken ålder de upphör. Det finns också skillnader i hur försäkringarna gäller om du flyttar utomlands. Priserna som visas är för försäkringar som har ett försäkringsbelopp på en miljon kronor.

En livförsäkring kan ge ersättning till dina anhöriga när du dör. Innehållet i försäkringarna är relativt lika men skiljer sig åt bland annat i pris och vid vilken ålder de upphör. Det finns också skillnader i hur försäkringarna gäller om du flyttar utomlands. Priserna som visas är för försäkringar som har ett försäkringsbelopp på en miljon kronor.

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av viktiga skillnader i villkor. Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

När slutar försäkringen att gälla?

Livförsäkringarna slutar att gälla i olika åldrar. Några upphör vid 67 års ålder och andra upphör vid 90 år.

Sänks försäkringsbeloppet vid en viss ålder?

I några försäkringar sänks också försäkringsbeloppet i takt med att du blir äldre, till exempel vid 55 år.

Byta livförsäkring

Du kan säga upp en livförsäkring när som helst men om du funderar på att byta försäkring bör du känna till att du vid bytet måste fylla i en ny hälsodeklaration. Om du har varit sjuk, finns det en risk att du blir nekad att teckna livförsäkringen eller att du beviljas en men får höjd premie. Se till att du får en ny livförsäkring beviljad innan du säger upp den du har.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss.