Jämför boräntor

Jämför listräntor och genomsnittsräntor för helt rörlig ränta och räntor på upp till 10 års bindningstid. Dessutom vilka löptider bankerna tillämpar. Listräntorna är senast uppdaterade 2024-07-04.

Vi jämför både annonserade boräntor och snitträntor

I den här jämförelsen hittar du bankernas listräntor (annonserade räntor) och deras genomsnittsräntor. Tabellerna med genomsnittsräntor visar ett genomsnitt av de boräntor som bankerna respektive månad har beviljat sina kunder. Långivarna har fem vardagar på sig att publicera månadens genomsnittsräntor. Underlaget för genomsnittsräntorna består av förnyade, omförhandlade och förlängda lån.

I jämförelsen ser du också på hur lång löptid långivarna normalt lägger upp ett bolån

Välja rörlig eller bunden ränta?

Rörlig ränta: De flesta långivare erbjuder inte helt rörlig ränta utan den kortaste bindningstiden brukar vara 3 månader. 3-månadersräntan kallas  i dagligt tal ofta för rörlig ränta. Den ger större frihet än en lång bindningstid, men kan variera mycket och periodvis bli hög. Har du rörlig ränta kan du när som helst välja att binda räntan.

Bunden ränta: Den är ofta högre än den rörliga räntan, men inte alltid. Du vet i förväg precis hur stor räntekostnaden blir i din budget. Tänk på att du kan få betala ersättning till banken om du behöver lösa lånet i förtid, exempelvis om du byter bostad. Läs om bolån.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.

Dags att välja bank för ditt bolån?

Gör en bedömning av i vilken bank du vill ha ditt bolån.

Ta del av information om hur ett bolån fungerar