Bolån

Ett bolån tar du för att finansiera ett köp av till exempel en villa eller bostadsrätt eller för att bekosta en utbyggnad eller renovering av bostaden.

Det som avgör hur mycket du får låna är marknadsvärdet på bostaden och din betalningsförmåga. I vår bolånekalkyl kan du räkna på kostnaderna för ett bolån. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett bolån. Aktuella bolåneräntor hittar du i Jämför boräntor.

Lyssna på Bank- och finanspodden:

Att tänka på

  • Du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent
  • Långivaren vill ha en säkerhet i bostaden
  • Du måste amortera på bolånet om du har hög belåning
  • Ett lånelöfte är inte en garanti för att du får låna
  • Titta på bankens genomsnittsräntor för att bedöma den ränta du blir erbjuden
Bolånekalkyl

Amorteringskrav

Amortering betyder att du betalar av på skulden. Ett bolån kan vara amorteringsfritt, om du kommit överens med banken om att du inte behöver amortera. Men om ditt lån uppgår till 50 procent eller mer av bostadens värde måste du enligt lag amortera. Du måste också amortera om dina bolån är stora i förhållande till din inkomst.

Det finns olika amorteringsmodeller, men för bolån används så gott som alltid rak amortering. Rak amortering innebär att du betalar av på lånet med ett lika stort belopp vid varje amorteringstillfälle.

Amorteringsplan

Långivaren är skyldig att föra en diskussion med dig om amortering i samband med att du ska ta ett bolån. Långivaren ska också ge dig ett förslag till en individuell amorteringsplan som ska vara i ditt långsiktiga intresse.

Individuell amorteringsplan
Amorteringsplanen är ett förslag

Amorteringskrav på grund av hög belåningsgrad

Du måste amortera på ditt bolån om du har en belåning som är högre än 50 procent av bostadens marknadsvärde. Är belåningsgraden över 70 procent ska du amortera 2 procent per år på lånebeloppet Är belåningsgraden över 50 procent, och högst 70 procent, ska du amortera 1 procent per år på lånebeloppet.

Exempel
Lagregler om amortering
Skyldighet för långivaren att kräva amortering
Amorteringskravet gäller när du tar ett nytt lån
Vad är ett nytt lån?
Vad är inte ett nytt lån?
Tilläggslån
Omvärdering av bostaden

Amorteringskrav på grund av hög skuldkvot

Om du tar ett nytt bolån, och lånet tillsammans med eventuella andra bolån som du redan har, är större än motsvarande 4,5 gånger din bruttoinkomst måste du amortera 1 procent per år på det nya lånet. Detta amorteringskrav gäller från den 1 mars 2018.

Två olika amorteringskrav
Vilken skuld räknar man med?
Vilken inkomst räknar man med?
Tilläggslån
Ändring av skuldkvoten

Undantag från amorteringskraven

Långivaren kan bevilja undantag från amorteringskraven vid nyproduktion eller om det är en kapitalfrigöringskredit. Dessutom kan långivaren göra undantag under en period om det finns särskilda skäl.

Generella undantag
Undantag på grund av särskilda skäl

Vilka bostäder omfattas av amorteringskrav?

Amorteringskravet gäller för bostäder i Sverige. Med bostad menas en- eller tvåfamiljsfastigheter och bostadsrätter som används för bostadsändamål. Även fritidshus omfattas. Däremot gäller inte kraven för jord- och skogsbruksfastigheter.

Byte av bank

Om du vill flytta ditt bolån till en annan bank så tar den nya banken hand om det mesta som gäller överflyttningen. Men du måste själv begära ut ett amorteringsunderlag från din gamla bank. Den nya banken behöver underlaget för att bedöma om du måste amortera på lånet, och med hur mycket.

Amorteringsunderlag

Vad gäller om banken missat att kräva amortering?

Om långivaren av misstag utelämnar krav på amortering bör det inte leda till att låneavtalet blir ogiltigt.

Låneavtalet blir inte ogiltigt

Vanliga frågor

Vad är lagfart?

När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.
För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är fastighetsregistret?

Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.