Amortering

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Den betalas tillsammans med räntan, det vill säga varje månad eller kvartal.

I låneavtalet står det vilken modell som används för att räkna ut ditt amorteringsbelopp - rak amortering eller annuitetslån.

Vanligast är rak amortering där du betalar tillbaka lånet med en fast summa varje månad. Utöver amortering betalar du ränta. Vid annuitet betalar du ett bestämt belopp som omfattar både amortering och ränta. Den totala räntekostnaden för ett lån med rak amortering blir lägre än för ett lån med annuitetslån. För att välja en rak amortering krävs det att din ekonomi tillåter en hög amorteringstakt redan när du tar lånet. Fördelen med annuitetslån är att man kan hålla utgifterna nere de första åren

Vad gäller amortering och amorteringskrav för bolån finns det ytterligare mer att läsa om på våra sidor om bolån

Rak amortering

Vid rak amortering betalar du tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Utöver amortering betalar du ränta

Den totala månadskostnaden blir olika stor varje månad
Skulden delas i lika stora delar
Skulden minskar med varje amortering
Skulden minskar fortast med rak amortering

Annuitet

Om du har annuitet bestämmer man ett belopp, annuiteten, som räcker till både räntan på skulden och amortering.

Samma totalbelopp varje månad
Om räntan ändras
Bibehållen annuitet (falsk annuitet)
Lånets löptid förlängs
Ändrad annuitet (äkta annuitet)

Serieamortering

En annan, och ganska ovanligt sätt att återbetala ett lån är med serieamortering.

Amorteringens storlek ändras under lånets löptid