Amortering

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, oftast varje månad eller kvartal.

Att amortera betyder att du betalar tillbaka ditt lån och genom att du amorterar minskar skulden. Hur mycket du amorterar varje gång beror på villkoren för ditt lån. Det finns amorteringsfria lån, men de är mindre vanliga i dag. Det är främst bolån som i vissa fall kan vara amorteringsfria, men numera finns det lagbestämmelser om amortering på bolån.

Det finns olika amorteringsmodeller

Hur mycket du amorterar per betalningstillfälle beror på hur lång återbetalningstiden är, men också på vilken amorteringsmodell långivaren använder. I låneavtalet står det vilken modell som används för återbetalningen av lånet - rak amortering eller annuitetslån. Bolån och vissa konsumtionslån har rak amortering. Konsumtionslån, till exempel blancolån, privatlån eller fordonslån, är ofta annuitetslån.

Rak amortering
Annuitet

Skillnaden mellan rak amortering och annuitet

Rak amortering innebär att du amorterar, betalar av på lånet, med en fast summa varje månad. Betalningarna är större i början av lånetiden eftersom räntan är högre ju större skulden är. Vartefter du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden. Vid annuitet betalar du varje gång ett lika stort belopp som omfattar både amortering och ränta. I början är amorteringsdelen liten och därför sjunker skulden långsammare än vid rak amortering. Den totala kostnaden för räntor blir högre vid ett annuitetslån.

Exempel

Serieamortering

Ett annat, och ganska ovanligt sätt att återbetala ett lån är med serieamortering.

Amorteringens storlek ändras under lånets löptid

Extraamortera

Som konsument har du alltid rätt att betala tillbaka ditt lån eller din kredit när du vill.

Du kan förtidslösa skulden helt eller delvis