Amortering

Amortering är det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Den betalas tillsammans med räntan, det vill säga varje månad eller kvartal.

I låneavtalet står det vilken modell som används för att räkna ut ditt amorteringsbelopp - rak amortering eller annuitetslån.

Rak amortering innebär att du amorterar, betalar av på lånet, med en fast summa varje månad. Utöver amortering betalar du ränta. Betalningarna är större i början av lånetiden eftersom räntan är högre ju större skulden är. Vartefter du betalar av på lånet sjunker räntekostnaden.

Vid annuitet betalar du varje gång ett lika stort belopp som omfattar både amortering och ränta. Den totala räntekostnaden för ett lån med rak amortering blir lägre än för ett annuitetslån.

Exempel:

Du tar ett lån på 100 000 kr med 5 procent ränta och 5 års återbetalningstid.
- Har lånet rak amortering kommer du totalt att betala 12 708 kronor i räntor tills lånet är slutbetalt.
- Är lånet i stället ett annuitetslån blir den totala räntekostnaden 13 227 kronor.

Du kan använda vår Lånekalkyl om du själv vill räkna och jämföra olika lån och viken skillnad det blir beroende på amorteringsmodell.

Bolån och vissa konsumtionslån har rak amortering. Konsumtionslån - blancolån, privatlån, fordonslån - är ofta annuitetslån.

Vad gäller amortering och amorteringskrav för bolån finns det ytterligare mer att läsa på våra sidor om bolån

Rak amortering

Vid rak amortering betalar du tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Utöver amortering betalar du ränta

Den totala månadskostnaden är störst i början
Skulden delas i lika stora delar
Skulden minskar med varje amortering
Skulden minskar fortast med rak amortering

Annuitet

Om du har annuitet bestämmer man ett belopp, annuiteten, som räcker till både räntan på skulden och amortering.

Samma totalbelopp varje månad
Om räntan ändras
Bibehållen annuitet (falsk annuitet)
Lånets löptid förlängs
Ändrad annuitet (äkta annuitet)

Serieamortering

Ett annat, och ganska ovanligt sätt att återbetala ett lån är med serieamortering.

Amorteringens storlek ändras under lånets löptid