Kapitalfrigöringskrediter - lån till äldre

Äldre personer kan ha svårt att få låna pengar om de har en låg inkomst. Banken kan anse att en pensionär inte klarar av att betala räntor och amorteringar med den disponibla inkomsten. För att få en kapitalfrigöringskredit krävs det att du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

Varför får jag inte ett vanligt bolån?

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar med din månadsinkomst. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna. En kreditprövning bör göras även när det finns en säkerhet för lånet.

När du ansöker om ett bolån så gör banken en bedömning av hur mycket pengar du har kvar att leva på. Den bedömningen baseras på ett avdrag för ett schablonbelopp. Det brukar röra sig om 8 000 - 9 000 kr per månad. Om du i kvar att leva på-kalkylen (KALP) hamnar på ett underskott, kommer banken inte att bevilja dig något lån. Då kan en kapitalfrigöringskredit vara ett alternativ som ger dig tillgång till pengar utan att du behöver sälja bostaden.

Lyssna på Bank- och finanspodden om lån till äldre.

Att tänka på

  • Läs igenom all information du får från långivaren, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något.
  • Räntan på den här typen av lån är högre än på ett vanligt bolån.
  • Om du behöver lösa in ett bundet bolån när du tar en kapitalfrigöringskredit kan du få betala ränteskillnadsersättning till den gamla banken.
  • Den extra inkomst du får i och med att lånet utbetalas kan göra att du går miste om bostadstillägg. Du kan anses ha en lägre boendekostnad när du slipper betala räntan löpande. Kontrollera det med Pensionsmyndigheten.

Grundkrav

Du kan ta en kapitalfrigöringskredit när du äger en bostad som du har låga eller inga lån alls på, ensam eller tillsammans med den som du lever med. I dag finns det två företag som erbjuder kapitalfrigöringskrediter. 

För att kunna få en kapitalfrigöringskredit måste vissa fasta kriterier vara uppfyllda. Det handlar om att du ska äga en bostadsrätt, villa eller ett fritidshus som har ett visst minsta värde. Du måste även ha uppnått en viss minimiålder. Sedan krävs att bostaden har låg eller ingen belåning och att du önskar låna en viss minsta summa.

Vad krävs för att du ska få en kapitalfrigöringskredit

Det finns några saker långivaren kräver ska vara uppfyllda för att bevilja en kapitalfrigöringskredit.

Ålder 
Marknadsvärde på bostaden
Låg belåning 
Befintliga lån övertas
Lägsta lånebelopp
Avslag

Utbetalning, återbetalning och ränteavdrag

Det är viktigt att du är insatt i reglerna för utbetalning och återbetalning innan du skriver under ditt låneavtal. Lånet får du behålla så länge du bor kvar i bostaden – livet ut om du vill. Du blir aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd.

Utbetalning
Återbetalning
Ränteavdrag