Kapitalfrigöringskrediter - lån till äldre

Det kan vara svårt för äldre personer att få låna pengar av en bank om de har en låg inkomst. För att få en kapitalfrigöringskredit krävs det att du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

När du ansöker om ett lån gör långivaren en kreditprövning för att kontrollera om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar med din månadsinkomst. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och oavsett hur länge du ska låna pengarna.

Om du ansökt om ett bolån men i bankens "Kvar att leva på-kalkyl" (KALP) hamnar på ett underskott, kommer banken inte att bevilja dig lånet. Då kan en kapitalfrigöringskredit vara ett alternativ.

Lyssna på Bank- och finanspodden om lån till äldre.

Att tänka på

Grundkrav

Du kan ta en kapitalfrigöringskredit när du äger en bostad som du har låga eller inga lån alls på, ensam eller tillsammans med den som du lever med. I dag finns det två företag som erbjuder kapitalfrigöringskrediter. 

För att kunna få en kapitalfrigöringskredit måste vissa fasta kriterier vara uppfyllda. Det handlar om att du ska äga en bostadsrätt, villa eller ett fritidshus som har ett visst minsta värde. Du måste även ha uppnått en viss minimiålder. Sedan krävs att bostaden har låg eller ingen belåning och att du önskar låna en viss minsta summa.

Vad krävs för att du ska få en kapitalfrigöringskredit

Det finns några saker långivaren kräver ska vara uppfyllda för att bevilja en kapitalfrigöringskredit.

Ålder 
Marknadsvärde på bostaden
Låg belåning 
Befintliga lån övertas
Lägsta lånebelopp
Avslag

Utbetalning, återbetalning och ränteavdrag

Det är viktigt att du är insatt i reglerna för utbetalning och återbetalning innan du skriver under ditt låneavtal. Lånet får du behålla så länge du bor kvar i bostaden – livet ut om du vill. Du blir aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd.

Utbetalning
Återbetalning
Ränteavdrag