Jämför kapitalfrigöringskrediter

En kapitalfrigöringskredit kan betalas ut som ett engångsbelopp, som månadsutbetalningar eller som en kombination. Om du behöver en större summa pengar på en gång kan du välja engångsutbetalning. Tänk på att en kapitalfrigöringskredit kan påverka ditt bostadstillägg. Läs mer om lån till äldre.

En kapitalfrigöringskredit kan betalas ut som ett engångsbelopp, som månadsutbetalningar eller som en kombination. Om du behöver en större summa pengar på en gång kan du välja engångsutbetalning. Tänk på att en kapitalfrigöringskredit kan påverka ditt bostadstillägg. Läs mer om lån till äldre.

Jämför villkor

Jämför detaljerade villkor

Vi jämför det viktigaste att tänka på innan du tar en kapitalfrigöringskredit

I jämförelsen redovisar vi de viktigaste delarna som du behöver tänka på innan du tar en kapitalfrigöringskredit. Du kan ta en kapitalfrigöringskredit när du äger en bostad som du har låga lån på eller inga lån alls på. Du betalar ingen ränta eller amorteringar så länge du bor kvar.

Du betalar ingen löpande ränta

Räntan läggs i stället löpande till lånet och du betalar den totala skulden antingen när du säljer bostaden eller när den sista låntagaren dör. Det gör att skulden ökar under hela lånets löptid. 

Mer information om kapitalfrigöringskrediter hittar du här

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss