Kapitalfrigöringskrediter - lån till äldre

Äldre personer kan ha svårt att få låna pengar om de har en låg inkomst. Banken kan anse att en pensionär inte klarar av att betala räntor och amorteringar med den disponibla inkomsten. För att få en kapitalfrigöringskredit krävs det att du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

Varför får jag inte ett vanligt bolån?

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar med din månadsinkomst. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna. En kreditprövning bör göras även när det finns en säkerhet för lånet.

När du ansöker om ett bolån så gör banken en bedömning av hur mycket pengar du har kvar att leva på. Den bedömningen baseras på ett avdrag för ett schablonbelopp. Det brukar röra sig om 8 000 - 9 000 kr per månad. Om du i kvar att leva på-kalkylen (KALP) hamnar på ett underskott, kommer banken inte att bevilja dig något lån. Då kan en kapitalfrigöringskredit vara ett alternativ som ger dig tillgång till pengar utan att du behöver sälja bostaden.

Lyssna på Bank- och finanspodden om lån till äldre.

Att tänka på

  • Läs igenom all information du får från långivaren, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något.
  • Räntan på den här typen av lån är högre än på ett vanligt bolån.
  • Om du behöver lösa in ett bundet bolån när du tar en kapitalfrigöringskredit kan du få betala ränteskillnadsersättning till den gamla banken.
  • Den extra inkomst du får i och med att lånet utbetalas kan göra att du går miste om bostadstillägg. Du kan anses ha en lägre boendekostnad när du slipper betala räntan löpande. Kontrollera det med Pensionsmyndigheten.
Jämför kapitalfrigöringskrediter

Så fungerar kapitalfrigöring

Innan du tar en kapitalfrigöringskredit är det viktigt att du sätter dig in i hur produkten fungerar. Du måste också vara medveten om att lånet hela tiden ökar i storlek.

Kapitalfrigöringskrediten baseras på det obelånade värdet i bostaden

För att bevilja en kapitalfrigöringskredit behöver långivaren inte bedöma din återbetalningsförmåga utifrån månadsinkomsten utan kan i stället basera storleken på lånet på det obelånade värdet i bostaden. 

Långivaren har satt upp olika gränser för hur mycket du får låna beroende på ålder

Exempelvis kan en person som fyllt 70 år via en kapitalfrigöringskredit maximalt belåna sin bostad till 34 procent av marknadsvärdet. En person som fyllt 76 år kan låna upp till 40 procent o.s.v.

Befintliga bolån räknas in i den belåningsbara delen. Så om en person som är 70 år redan har ett bolån som uppgår till 40 procent av bostadens marknadsvärde så finns det inget utrymme för att låna pengar via en kapitalfrigöringskredit. 

Storleken på lånet ökar

I en kapitalfrigöringskredit betalar du inte räntan löpande utan den läggs ovanpå lånet under dess löptid. Du behöver heller inte amortera på lånet. Det gör att lånets storlek ökar med tiden.

Ett exempel:

Om du tar ett lån på 500 000 kr och räntan är 4,5 procent, så kommer du efter det första året att ha en skuld på 522 500 kr. Efter år två har den ursprungliga skulden på 500 000 kr grovt räknat växt till ca 550 000 kr. Efter tio år har din skuld genom de obetalda räntorna växt till ca 780 000 kr.

Du betalar tillbaka när du säljer

Du betalar sedan tillbaka lånet när du säljer den bostad som du använt som säkerhet för lånet. Du blir dock aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd.