Kapitalfrigöringskrediter - lån till äldre

Det kan vara svårt för äldre personer att få låna pengar av en bank om de har en låg inkomst. För att få en kapitalfrigöringskredit krävs det att du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

När du ansöker om ett lån gör långivaren en kreditprövning för att kontrollera om du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar med din månadsinkomst. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och oavsett hur länge du ska låna pengarna.

Om du ansökt om ett bolån men i bankens "Kvar att leva på-kalkyl" (KALP) hamnar på ett underskott, kommer banken inte att bevilja dig lånet. Då kan en kapitalfrigöringskredit vara ett alternativ.

Lyssna på Bank- och finanspodden om lån till äldre.

Att tänka på

Jämför kapitalfrigöringskrediter

Så fungerar kapitalfrigöring

Innan du tar en kapitalfrigöringskredit är det viktigt att du sätter dig in i hur produkten fungerar. Du måste också vara medveten om att lånet hela tiden ökar i storlek.

Kapitalfrigöringskrediten baseras på det obelånade värdet i bostaden

För att bevilja en kapitalfrigöringskredit behöver långivaren inte bedöma din återbetalningsförmåga utifrån månadsinkomsten utan kan i stället basera storleken på lånet på det obelånade värdet i bostaden. 

Långivaren har satt upp olika gränser för hur mycket du får låna beroende på ålder

Exempelvis kan en person som fyllt 70 år via en kapitalfrigöringskredit maximalt belåna sin bostad till 34 procent av marknadsvärdet. En person som fyllt 76 år kan låna upp till 40 procent o.s.v.

Befintliga bolån räknas in i den belåningsbara delen. Så om en person som är 70 år redan har ett bolån som uppgår till 40 procent av bostadens marknadsvärde så finns det inget utrymme för att låna pengar via en kapitalfrigöringskredit. 

Storleken på lånet ökar

I en kapitalfrigöringskredit betalar du inte räntan löpande utan den läggs ovanpå lånet under dess löptid. Du behöver heller inte amortera på lånet. Det gör att lånets storlek ökar med tiden.

Ett exempel:

Om du tar ett lån på 500 000 kr och räntan är 4,5 procent, så kommer du efter det första året att ha en skuld på 522 500 kr. Efter år två har den ursprungliga skulden på 500 000 kr grovt räknat växt till ca 550 000 kr. Efter tio år har din skuld genom de obetalda räntorna växt till ca 780 000 kr.

Du betalar tillbaka när du säljer

Du betalar sedan tillbaka lånet när du säljer den bostad som du använt som säkerhet för lånet. Du blir dock aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd.