Konsumtionslån

Lån och krediter som inte är bolån brukar kallas för konsumtionskrediter eller konsumtionslån. Det finns många olika slags konsumtionslån.

Konsumtionslån kan också kallas blancolån, privatlån eller snabblån. Ett annat exempel är lån du tar för att finansiera ett bilköp, Mindre uppenbart är kanske att delbetalning, avbetalning, kreditkort och kontokrediter också är konsumtionslån. Liksom betalning mot faktura, eftersom du inte betalar direkt utan får ett uppskov fram till en viss förfallodag.

Att tänka på

  • Konsumtionslån kan ha hög ränta och flera olika avgifter

  • Kontrollera den effektiva räntan för att jämföra olika krediterbjudanden

  • Ta reda på hur mycket lånet totalt kommer att kosta

  • Betala tillbaka så snart du kan. En lång återbetalningstid gör att lånet blir dyrare

  • Fakturor och andra erbjudanden som innebär att du köper först och betalar sen är också krediter – även små krediter kan vara en väg in i skuldsättning.

Blancolån och privatlån

Ett blancolån innebär att du lånar en summa pengar som du kan använda till vad du vill. Det är till skillnad från ett bolån eller ett billån alltså inte knutet till ett visst objekt. Blancolån kallas ofta för privatlån. Blancolån har oftast en högre ränta än ett bolån och har en bestämd återbetalningstid.

De flesta banker och många andra långivare erbjuder blancolån. Blancolån betyder att det inte finns någon säkerhet för lånet, som när du tar ett bolån. Lånebeloppen kan vara på mellan 10 000 kr och upp till 600 000 kr. Återbetalningstiden varierar men kan vara så lång som 20 år.

Eftersom banken inte har någon säkerhet för lånet så är räntan för ett blancolån högre än vid bolån.

Banken gör en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga. Om du tar ett lån och sen ångrar dig, är det bra att veta att du har 14 dagars ångerrätt.

Rak amortering eller annuitetslån

Ett blancolån börjar du betala av redan från början. Långivarna har två olika återbetalningsmodeller som kallas rak amortering eller annuitet.

Ett lån med rak amortering blir billigare än ett annuitetslån. Skillnaden ökar ju större lånet är, och ju längre återbetalningstiden är. På ett stort lån med lång återbetalningstid kan skillnaden bli stor.

Du kan inte välja återbetalningsmetod utan långivarna tillämpar helt enkelt olika metoder.

Blancolån vid köp av bostad

En del banker kan erbjuda blancolån som komplement till ett bolån.

Blancolån till kontantinsats

Medlemslån

Om du är medlem i ett fackförbund eller i en organisation kan du få bättre lånevillkor med ett medlemslån.

Din organisation har förhandlat för din räkning
Titta noga på villkoren
Kreditprövning
Kontakta din organisation

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Jag har tagit ett lån på distans (internet). Har jag ångerrätt då?

Ja du har rätt att ångra lånet. Rätten att ångra lån och krediter finns i konsumentkreditlagen och ångerrätten gäller oavsett om du tog lånet på distans eller inte. Men ångerrätten gäller inte för bolån, de är undantagna.