Konsumtionslån

Lån och krediter som inte är bolån brukar kallas för konsumtionskrediter eller konsumtionslån. Det finns många olika slags konsumtionslån.

Konsumtionslån kan också kallas blancolån, privatlån eller snabblån. Ett annat exempel är lån du tar för att finansiera ett bilköp, Mindre uppenbart är kanske att delbetalning, avbetalning, kreditkort och kontokrediter också är konsumtionslån. Liksom betalning mot faktura, eftersom du inte betalar direkt utan får ett uppskov fram till en viss förfallodag.

Att tänka på

  • Konsumtionslån kan ha hög ränta och flera olika avgifter

  • Kontrollera den effektiva räntan för att jämföra olika krediterbjudanden

  • Ta reda på hur mycket lånet totalt kommer att kosta

  • Betala tillbaka så snart du kan. En lång återbetalningstid gör att lånet blir dyrare

  • Fakturor och andra erbjudanden som innebär att du köper först och betalar sen är också krediter – även små krediter kan vara en väg in i skuldsättning.

Delbetalning och fakturakrediter

När du handlar i butiker eller på nätet får du ofta erbjudanden om att betala senare eller att dela upp betalningen. I butiker är det ofta på lite dyrare varor, men när du e-handlar kan du få kredit på nästan hur små belopp som helst.

Handlar du mycket och ofta på kredit kan det sammanlagt bli ganska stora belopp. Det är nästan alltid dyrare att handla på kredit än att betala direkt. Tänk också på att din skuld kan växa snabbt om du inte kan betala när kraven kommer.

Många olika kreditalternativ

Det är sällan butiken eller e-handlaren som säljer varan som ger dig krediten utan det är oftast en bank eller ett finansbolag som handlaren samarbetar med.

Många olika alternativ kan förvirra

Faktura

I e-handeln är det särskilt vanligt att du blir erbjuden att betala mot faktura – ”köp först och betala sen”. Det kan vara praktiskt att välja faktura eftersom du inte behöver betala förrän du fått din vara, men det betyder också att du handlar på kredit.

Betala på förfallodagen eller delbetala?

Delbetalning och kontokredit

När du väljer att dela upp betalningen för något som du har köpt följer du en betalningsplan och betalar ett visst belopp varje månad. Antalet månader eller år som du delbetalar beror på vilka alternativ som kreditgivaren erbjuder. Köper du till exempel en mobiltelefon på kredit så kan betalningstiden vara på 24 månader, därefter är telefonen slutbetalad.

Kontokrediter

Kort kopplat till krediten

När du handlar i en butik och får ett erbjudande om delbetalning kan du få ett kort kopplat till krediten. Sådana kort ges oftast ut av en butikskedja i samarbete med en bank eller annan kreditgivare. Kortet är ett vanligt kreditkort men eftersom det är kopplat till en viss butikskedja kan du få rabatter eller förmåner när du gör nya köp och betalar med kortet.

Kontrollera villkoren

Avbetalning

Avbetalning är en form av delbetalning och betyder att du får en kredit när du köper en vara eller en tjänst som du sen betalar av på en viss bestämd tid. När du har betalat klart upphör krediten. Det speciella med avbetalning är att kreditgivaren måste ta ut en kontantinsats.

Kontantinsats

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Jag har tagit ett lån på distans (internet). Har jag ångerrätt då?

Ja du har rätt att ångra lånet. Rätten att ångra lån och krediter finns i konsumentkreditlagen och ångerrätten gäller oavsett om du tog lånet på distans eller inte. Men ångerrätten gäller inte för bolån, de är undantagna.