Ångerrätt

På de flesta typer av lån (men inte bolån) har du en ångerrätt på 14 dagar. Du måste alltså höra av dig till långivaren inom den tiden om du ångrar ditt låneavtal.

Ångerfristen börjar löpa först när du har fått lånevillkoren och annan avtalsinformation. Får du villkor och information i samband med att avtalet ingås, börjar ångerfristen löpa då, annars är det alltså först den dag du får villkor och information. Du behöver inte lämna någon förklaring till varför du ångrar dig.

Du ska meddela långivaren att du ångrar dig

Det räcker med ett telefonsamtal till långivaren men det kan vara en fördel att du hör av dig skriftligt.

Du måste betala tillbaka lånebeloppet
Du får betala ränta på lånebeloppet
Du ska få tillbaka avgifter

Anknytande avtal

Om du till exempel tecknade ett avtal om låneskydd ska det också upphöra