Konsumtionslån

Lån och krediter som inte är bolån brukar kallas för konsumtionskrediter eller konsumtionslån. Det finns många olika slags konsumtionslån.

Konsumtionslån kan också kallas blancolån, privatlån eller snabblån. Ett annat exempel är lån du tar för att finansiera ett bilköp, Mindre uppenbart är kanske att delbetalning, avbetalning, kreditkort och kontokrediter också är konsumtionslån. Liksom betalning mot faktura, eftersom du inte betalar direkt utan får ett uppskov fram till en viss förfallodag.

Att tänka på

  • Konsumtionslån kan ha hög ränta och flera olika avgifter

  • Kontrollera den effektiva räntan för att jämföra olika krediterbjudanden

  • Ta reda på hur mycket lånet totalt kommer att kosta

  • Betala tillbaka så snart du kan. En lång återbetalningstid gör att lånet blir dyrare

  • Fakturor och andra erbjudanden som innebär att du köper först och betalar sen är också krediter – även små krediter kan vara en väg in i skuldsättning.

Samlingslån

Det har blivit populärt att försöka samla många olika smålån i ett enda större lån. Men jämför inte bara vad din nya månadskostnad blir. Ett lån med lägre månadskostnad kan ha mycket längre återbetalningstid och därmed bli dyrare totalt sett.

Flera banker och kreditinstitut erbjuder samlingslån, som också kan heta hopbakslån, omstartslån, saneringslån eller skuldfinansieringslån. Det är lån som du löser dina tidigare lån och krediter med.

Många långivare som erbjuder samlingslån marknadsför sina lån med så kallade "från-räntor". Du bör därför kontrollera villkoren noga och jämföra räntan, amorteringen och återbetalningstiden med dina tidigare lån.

Titta vad du i dag betalar för krediterna totalt och se om du skulle tjäna på att ta ett samlings-eller saneringslån. Du kan jämföra kostnaderna med hjälp av vårt Lånelabb.

Varför samlingslån

Tanken bakom lånen är att du ska kunna ha bara ett lån som du betalar på och att räntan för det lånet ska vara lägre än räntorna för de tidigare lånen och krediterna.

Med eller utan säkerhet

Alltid kreditprövning

Precis som vid vilket annat lån som helst är långivaren skyldig att göra en kreditprövning för att avgöra om du har förutsättningar för att kunna betala tillbaka lånet.

Kontrollerar återbetalningsförmågan

Jämför alla kostnader

Det är viktigt att jämföra alla kostnader för det nya lånet med de kostnader du redan har så att det nya lånet verkligen blir billigare. Ett lån med lägre ränta och lägre månadskostnad men med en längre återbetalningstid kan totalt sett bli dyrare.

Kontrollera och jämför

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Jag har tagit ett lån på distans (internet). Har jag ångerrätt då?

Ja du har rätt att ångra lånet. Rätten att ångra lån och krediter finns i konsumentkreditlagen och ångerrätten gäller oavsett om du tog lånet på distans eller inte. Men ångerrätten gäller inte för bolån, de är undantagna.