Konsumtionslån

Lån och krediter som inte är bolån brukar kallas för konsumtionskrediter eller konsumtionslån. Det finns många olika slags konsumtionslån.

Konsumtionslån kan också kallas blancolån, privatlån eller snabblån. Ett annat exempel är lån du tar för att finansiera ett bilköp, Mindre uppenbart är kanske att delbetalning, avbetalning, kreditkort och kontokrediter också är konsumtionslån. Liksom betalning mot faktura, eftersom du inte betalar direkt utan får ett uppskov fram till en viss förfallodag.

Att tänka på

  • Konsumtionslån kan ha hög ränta och flera olika avgifter

  • Kontrollera den effektiva räntan för att jämföra olika krediterbjudanden

  • Ta reda på hur mycket lånet totalt kommer att kosta

  • Betala tillbaka så snart du kan. En lång återbetalningstid gör att lånet blir dyrare

  • Fakturor och andra erbjudanden som innebär att du köper först och betalar sen är också krediter – även små krediter kan vara en väg in i skuldsättning.

Räntor och avgifter på konsumtionslån

Räntor och avgifter på konsumtionslån varierar ganska mycket mellan olika långivare. Räntan kan vara individuell beroende på din kreditvärdighet.

I reklam för lån med invididuell ränta kan räntan skrivas som Ränta från … eller som Ränta från - till. Vilken ränta du får på ditt lån bestämmer långivaren efter att ha gjort sin kreditprövning.

På kreditkort och delbetalningserbjudanden brukar däremot samma ränta gälla för alla kunder.

Gemensamt för de flesta konsumtionskrediter är att räntan brukar vara rörlig och den kan därför både höjas och sänkas under lånetiden. Läs mer om regler för räntor och avgifter.

Fri räntesättning

Utgångspunkten är att långivaren sätter räntan fritt.

Högkostnadskrediter

Se upp med långa återbetalningstider

Hur dyrt ditt lån blir innan du har betalat tillbaka allt beror på hur hög räntan är och på vilka eventuella avgifter som tillkommer. För att jämföra olika lån ska du därför titta på den effektiva räntan. I den effektiva räntan ingår inte bara själva räntan utan också alla tillkommande avgifter.

Titta på den totala kostnaden för lånet

Kreditprövning

Innan en långivare beviljar en kredit så ska de göra en kreditprövning. Det vill säga avgöra om du har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna betala krediten.

Oavsett hur stor kredit du vill ha

Riktlinjer för ansvarsfull kreditgivning

Svenska bankföreningen har gett ut en branschkod som syftar till att bidra till god kreditgivningssed inom området konsumentkrediter. Koden gäller alla konsumentkrediter inklusive kortkrediter, men inte bolån.

Innehåller bör-regler för konsumentkrediter

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Jag har tagit ett lån på distans (internet). Har jag ångerrätt då?

Ja du har rätt att ångra lånet. Rätten att ångra lån och krediter finns i konsumentkreditlagen och ångerrätten gäller oavsett om du tog lånet på distans eller inte. Men ångerrätten gäller inte för bolån, de är undantagna.