Rätt till ersättning från banken vid kreditköp?

Har du köpt en vara som det är något fel på, men säljaren vägrar att åtgärda felet? Eller har du köpt en resa och bolaget gått i konkurs? När du köpt varan eller tjänsten på kredit kan det finnas möjlighet att få ersättning från banken.

Om du har köpt en vara eller en tjänst på kredit, till exempel med ett kreditkort, har du ett extra skydd jämfört med om du betalat kontant eller med bankkort. Den som har lämnat krediten är ofta en bank men det kan också vara ett annat finansiellt företag. För enkelhets skull skriver vi oftast ändå ”banken”.

Lyssna på Bank- och finanspodden om att reklamera ett kortköp till banken.

Banken och säljföretaget är solidariskt ansvariga

Vid kreditköp har banken ett solidariskt ansvar tillsammans med säljföretaget för fel och brister i det du har köpt. Det innebär att du, om du till exempel får problem med varan eller tjänsten för att det är något som är fel och du inte kommer överens med säljaren, eller om företaget du handlat ifrån inte finns kvar, då kan du i stället vända dig till banken med dina krav. 

Rätt enligt lag

Rättigheten att göra invändningar mot banken står i konsumenkreditlagen (§ 29 konsumentkreditlagen). Att du har en så kallad invändningsrätt innebär att du enligt denna särskilda paragraf har samma rätt att hålla inne en betalning eller rikta anspråk på återbetalning eller skadestånd mot banken, som du har mot säljaren.

Vad är ett kreditköp?

Det finns krav på hur du ska ha köpt varan för att köpet ska räknas som ett kreditköp.

Köpet och krediten måste vara kopplade för att det ska vara ett kreditköp
Det är inte betalningsmetoden utan krediten som avgör

Vanliga situationer när du kan reklamera kreditköp

Det finns flera vanliga situationer när du kan använda möjligheten att reklamera ett kreditköp.

Vilken ersättning kan du få?
Begränsningar i rätten till ersättning