Jämför kattförsäkringar

Hitta rätt kattförsäkring. Här kan du jämföra innehållet i olika kattförsäkringar.

Med både liv- och veterinärvårdsförsäkring får din katt ett heltäckande försäkringsskydd

En kattförsäkring består ofta av en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för undersökning och behandling om katten blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall. Du kan utöver veterinärvårdsförsäkringen också lägga till en livförsäkring som ger en engångsersättning om katten dör innan den uppnått en viss ålder.

Veterinärvårdsbeloppet avgörande

Veterinärvårdsbeloppet täcker kostnaderna för vård och det är du själv som väljer hur högt belopp du vill ha. Alla bolag i vår jämförelse erbjuder minst två beloppsnivåer. Vilket belopp du väljer påverkar priset på försäkringen.

Beloppen kan sänkas när katten blir äldre

Livbeloppet och veterinärvårdsbeloppet sänks hos en del bolag när katten blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar och med hur stort belopp skiljer sig mellan bolagen och redovisas i vår jämförelse.

Två självrisker

I kattförsäkringar får man ofta betala två självrisker, en fast och en rörlig. Den fasta betalar du bara en gång per försäkringsperiod. När du tecknar din försäkring får du välja nivå på självriskerna och ditt val påverkar priset på försäkringen.

Byta kattförsäkring

Om din katt har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag som du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när katten var försäkrad i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som katten drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring hos det nya bolaget och ser vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga.  

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss