Jämför hundförsäkringar

Hitta en hundförsäkring som passar dig och din hund. Se våra experters bedömningar eller jämför själv innehållet i olika hundförsäkringar.

Vi sätter poäng på hundförsäkringar

Vi gör en bedömning av vad som är det viktigaste innehållet i försäkringarna, värderar det och sätter poäng. Vi utgår från de jämförelser vi kallar Jämför villkor och som mer i detalj redovisar bolagens villkor. Totalpoängen är viktigast att titta på. Den är en sammanvägning av delpoängen för olika delar i försäkringen. Vissa delar, som till exempel poäng på självrisker, är framtagna efter hur bolagen förhåller sig till varandra. Varje försäkringsbolag i jämförelsen säljer flera olika försäkringar i olika prisklasser.

Så ser du skillnad på försäkringarna

Vi jämför flera produkter från varje försäkringsbolag. Det gör vi för att hundförsäkringarna kan tecknas med olika försäkringsbelopp och omfattning. Därför delar vi in försäkringarna i tre olika kategorier: bas, mellan och stor.

 • Bas
  Här hittar du bolagens billigaste försäkringar. Försäkringarna har ett lägre veterinärvårdsbelopp och begränsad omfattning. När försäkringen har ett veterinärvårdsbelopp på mellan
  20 000 och 59 000 kr ingår den i bas .

 • Mellan
  På mellannivå är veterinärvårdsbeloppet högre och undantagen ofta färre. När försäkringen har ett veterinärvårdsbelopp på mellan
  60 000 och 89 000 kr ingår den i mellan.

 • Stor
  Här hittar du de försäkringar som har högst veterinärvårdsbelopp och som är mest omfattande. Försäkringarna som hamnar i den här kategorin har ett veterinärvårdsbelopp på mellan
  90 000 och 140 000 kr.

Vår hundjämförelse är ras- och könsneutral 

Poängjämförelsen är ras- och könsneutral. Det betyder att vi inte beaktar sjukdomar eller besvär som i större utsträckning drabbar vissa raser. Kontrollera därför noga vilka begränsningar och undantag som din hundförsäkring innehåller och som kan bli aktuella för just din ras.

Byta hundförsäkring

Om din hund har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag som du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när hunden var försäkrad i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som hunden drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring hos det nya bolaget och ser vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga.  

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss