Djurförsäkringar

En djurförsäkring består av en veterinärvårdsförsäkring. Du kan också teckna en livförsäkring som ger ersättning om djuret dör före en viss ålder eller måste avlivas.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för vård om ditt djur råkar ut för ett olycksfall eller får en sjukdom. Försäkringen ersätter inte allt som ditt djur kan råka ut för och heller inte alla typer av sjukdomar. 

För hundar och katter kan du oftast teckna en försäkring från att djuren är sex veckor gamla och för hästar redan när de föds.

Att tänka på

Jämför djurförsäkringar och andra försäkringar

Påverka premien på din djurförsäkring

Du kan påverka priset på din försäkring genom att välja en hög eller låg självrisk och genom vilket livbelopp du väljer.

Fast eller rörlig självrisk?

I alla  djurförsäkringar får du alltid stå för en viss del av veterinärkostnaderna själv. Den  självrisken består vanligtvis av, en fast och en rörlig del. Du kan påverka priset på din försäkring genom att välja en hög eller låg självrisk.

Välja livbelopp 

Om du också tecknar  en livförsäkring för ditt djur kan du få ersättning om det avlider före en viss ålder eller måste avlivas. För att du ska kunna få ersättning vid avlivning måste en veterinärmedicinsk bedömning ligga till grund för beslutet om avlivning.

Hur stor ersättning du kan få beror på vilket livbelopp du försäkrat ditt djur för. Livbeloppet ska högst motsvara det som i försäkringsvillkoren benämns ”marknadsvärde” och som i sin tur ska grundas på bland annat inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter. Det är upp till dig som försäkringstagare att se till att djuret är försäkrat till rätt belopp. Hos många försäkringsbolag sker en avtrappning av försäkringsbeloppet när djuret uppnår en viss ålder.