Försäkringar

Om du blir sjuk, får barn eller går i pension får du ersättning från socialförsäkringarna. Vissa får också ersättning från sin arbetsgivare i de situationerna. Däremot behöver du teckna egna, privata försäkringar för att få ersättning för till exempel ditt hem, bil och annat. 

Privata försäkringar kan du teckna antingen som gruppförsäkringar eller som individuella försäkringar. En gruppförsäkring kan tecknas av alla som till exempel har samma arbetsgivare eller tillhör samma fackförening. Den är ofta billig, men kan ge sämre skydd än en individuell försäkring.

För att prioritera och välja privata försäkringar, använd gärna vår guide Vilka försäkringar behöver jag?

Komplettera samhällets skydd?

Du kan också teckna försäkringar som kompletterar den ersättning du kan få från samhället eller din arbetsgivare om du blir långvarigt sjuk. Du bör ta reda på vilket försäkringsskydd dina barn har, särskilt på loven och fritiden. Barn har ett sämre skydd via samhällets försäkringar än vuxna som börjat arbeta och skolornas försäkringar ersätter bara olycksfall, aldrig om ditt barn får bestående men efter en sjukdom.

Att tänka på

  • Räcker ersättningen från försäkringskassan om du blir långvarigt sjuk
  • Har dina barn försäkring? Skolans försäkring täcker aldrig sjukdom och ibland inte fritid.
  • Läs om hur du kan tänka kring försäkringar i
    Vilka försäkringar behöver jag?
Jämförelser

Vilka försäkringar finns det?

Det finns både allmänna och privata försäkringar. Allmänna försäkringar är till exempel sjukpenning och föräldrapenning. De kallas också socialförsäkringar och sköts av Försäkringskassan. 

Privata försäkringar är frivilliga och sköts av försäkringsbolag. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsbolagen. De flesta anställda har dessutom olika kollektivavtalade försäkringar från sin arbetsgivare, som till exempel tjänstepension. 

Olika försäkringar

Samhället och många gånger arbetsgivare kan ge vuxna personer ersättning vid sjukdom. Barn är sämre skyddade.

Försäkringar från samhället
Försäkringar från arbetsgivaren
Privata försäkringar

Ta dig tid att jämföra försäkringar

Försäkringar skiljer sig åt, både vad gäller innehåll och pris. Vi jämför det viktigaste innehållet så att det blir lättare för dig att välja eller byta försäkring.

Jämförelser av sak-, person- och pensionsförsäkringar
Faktablad behöver bli bättre

Vanliga frågor

Jag har en bil med keyless-nyckel och har hört att det är lätt att kapa nyckelns signal och stjäla bilen. Vad kan jag göra för att förebygga en stöld?

Keyless innebär att din bilnyckel hela tiden skickar ut signaler till din bil och när du närmar dig bilen låser den upp dörrarna. Det förekommer att signalen kapas och bilen stjäls trots att du har kvar nyckeln.

Du kan undvika en bilstöld genom att blockera signalerna från nyckeln. Det gör du till exempel genom att förvara nyckeln i en plåtburk eller i ett nyckelfodral med RFID-skydd. Då går det inte att stå utanför huset och läsa av signalen som används för att låsa upp och starta bilen. 

Min sjukdom blev akut sämre när jag var på utlandsresa. Gäller reseförsäkringen då?

Reseförsäkringar betalar endast för kostnader som inte var förväntade vid avresan. Du kan alltså inte få ersättning för pågående vård. Men du kan dock få ersättning för en försämring som du inte hade anledning att räkna med innan du reste.

Har du någon sjukdom och är osäker på om du kan åka, kontakta din läkare. Om denne anser att du kan resa är det bra om du kan få ett intyg på det. Då är det lättare att visa att de försämringar som uppstått var oförutsedda och inte berodde på ett tidigare vårdbehov.

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Nu kommer vintern - måste jag sätta på vinterdäcken då?

Under perioden 1 december – 31 mars måste du ha vinterdäck på bilen om den används i vinterväglag. Med vinterväglag menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm och däcken ska vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga eller vara dubbade. Däck som är särskilt framtagna för vinterkörning och märkta M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller "Mud and Snow" är också godkända vinterdäck men bara fram till och med den 30 november 2024.

Om däcken inte uppfyller de här kraven finns det risk att försäkringsbolaget vid en vagnskada inte betalar någon ersättning alls eller att du inte får hela skadan ersatt.