Försäkringar

Privata försäkringar skyddar dig ekonomiskt mot oväntade händelser som annars kan bli mycket dyra. Vi hjälper dig att välja och jämföra försäkringar.

Genom socialförsäkringarna får du hjälp av staten om du blir sjuk, får barn eller går i pension. Som ett komplement  kan du köpa privata personförsäkringar. Om du vill ha ett skydd för ditt hem, din bil eller ditt husdjur måste du själv teckna privata försäkringar. De omfattas inte av samhällets grundskydd. 

Att tänka på

  • Flera privata försäkringar är nödvändiga eftersom de kan täcka stora utgifter som du annars måste stå för själv.
  • Ditt behov av försäkringar påverkas av hur du bor och vad du äger. Läs mer om Vilka försäkringar behöver jag?
  • Innehållet i en försäkring kan variera. Du kan jämföra försäkringar från olika försäkringsbolag i våra jämförelser.
Jämför försäkringar

Vad är försäkring?

Tanken med försäkringar är att sprida risker över en större grupp och över tid.

Om till exempel ditt hus brinner ner så behöver du inte ha egen buffert för att bygga upp huset. Du betalar i stället en avgift, en premie, till ett försäkringsbolag. Genom försäkringen får du ekonomisk ersättning om du råkar ut för en brand eller annan oväntad händelse. Under ett år får försäkringsbolaget in premier från alla kunder, hela försäkringskollektivet. Alla hus brinner inte samtidigt och försäkringsbolaget kan betala ut ersättning till de kunder som drabbats av en brand eller en annan skada.

Vilka händelser som din försäkring täcker beror på försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Läs mer om försäkring eller buffert.

Vanliga frågor

Varför ska jag teckna barnförsäkring tidigt?

Som regel har små barn ingen sjukdomshistorik och det är därför lättare att få en försäkring beviljad. Om barnet redan har drabbats av en sjukdom finns det risk för att bolaget avslår ansökan. Bolaget kan också välja att erbjuda en försäkring med begränsad omfattning. 

Vad händer om bilen stjäls när min mamma står som ägare och försäkringstagare för bilen som jag egentligen äger?

Eftersom du faktiskt äger bilen så gäller inte försäkringen varken för dig eller din mamma. Ingen av er får alltså enligt försäkringsvillkoret någon ersättning från försäkringsbolaget.

Det är du som är den faktiska ägaren som ska vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (s k försäkrat intresse).

Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Kan försäkringsbolaget kräva att få se originalkvitto?

Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade föremålet. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning.