Välja och byta försäkring

Innan du väljer en ny försäkring tycker vi att du ska jämföra innehållet i de olika försäkringsbolagens produkter. Dessutom kontrollera hur nöjda bolagets kunder är och sedan priset. 

Är du noggrann bör du också se efter vem som är försäkringsgivare och att de har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Tänk på att sakförsäkringar är ettårsavtal och att inte säga upp din gamla försäkring innan du vet att den nya träder i kraft.

Många försäkringar är ettårsavtal

Om du har rätt att byta försäkring eller inte beror på om det är en sak- eller personförsäkring. Avtalstiden för försäkringar är normalt ett år.

Som regel kan du bara byta din hem-, villa-  bil- och andra sakförsäkringar på huvudförfallodagen. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsavtal. Det spelar ingen roll om du betalar försäkringen per månad eller per halvår, du måste ändå vänta till huvudförfallodagen. Om försäkringsbehovet däremot faller bort - exempelvis om du säljer din bil -  så kan du naturligtvis säga upp bilförsäkringen.

Personförsäkringar som livförsäkringar och barnförsäkringar kan du däremot säga upp eller byta när du vill. Tänk bara på att inte avsluta din gamla försäkring förrän det nya försäkringsbolaget godkänt din hälsodeklaration. Läs mer i Nekad en personförsäkring.

Om du inte säger upp eller byter försäkring på huvudförfallodagen så förlängs den med automatik i ytterligare ett år. 

Checklista vid byte av försäkringsbolag
Att samla försäkringarna kan ge rabatt
Priset på försäkringen
Kontrollera provision och utbud
Svenskt kvalitetsindex mäter andel nöjda kunder
Försäkringsgivare och tillstånd
Köper du en försäkring eller en tjänst?