Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Välja och byta försäkring

Innan du väljer en ny försäkring tycker vi att du ska jämföra innehållet i de olika försäkringsbolagens produkter. Dessutom kontrollera hur nöjda bolagets kunder är och sedan priset. 

Är du noggrann bör du också se efter vem som är försäkringsgivare och att de har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. Tänk på att sakförsäkringar är ettårsavtal och att inte säga upp din gamla försäkring innan du vet att den nya träder i kraft.

Många försäkringar är ettårsavtal

Om du har rätt att byta försäkring eller inte beror på om det är en sak- eller personförsäkring. Avtalstiden för försäkringar är normalt ett år.

Checklista vid byte av försäkringsbolag
Att samla försäkringarna kan ge rabatt
Priset på försäkringen
Kontrollera provision och utbud
Svenskt kvalitetsindex mäter andel nöjda kunder
Försäkringsgivare och tillstånd
Köper du en försäkring eller en tjänst?