Nekad en personförsäkring?

Det är bara om det finns särskilda skäl som ett försäkringsbolag kan vägra att låta dig teckna en personförsäkring som de normalt tillhandahåller. Särskilda skäl kan vara att du tidigare har begått bedrägeri mot bolaget eller att det finns en påtaglig risk att du skulle drabbas av skador.

Hälsodeklaration

När du ansöker om en personförsäkring - alltså till exempel en sjuk-, liv- eller barnförsäkring -  kan försäkringsbolaget kräva att du fyller i en hälsodeklaration. Du måste lämna upplysningar som kan ha betydelse för om du kan få försäkringen beviljad, utvidgad eller förnyad. Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter om ditt hälsotillstånd. I annat fall riskerar du att bolaget nekar dig ersättning eller säger upp din försäkring om du drabbas av en skada eller sjukdom.

Riskprövning på individuell grund

När du ansökt om en försäkring gör försäkringsbolaget en riskprövning. Riskprövningen ska ske på individuell grund och inte schablonmässigt. Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar när det gäller ditt hälsotillstånd om de överväger att neka dig försäkringen. Bolagets beslut ska grundas på aktuell, medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet samt försäkringsmässigt kunnande.

Får bara neka försäkring i sista hand

I rätten till försäkring ligger att försäkringsbolaget i första hand ska anpassa premien och andra villkor när de bedömer att du till exempel utgör en hög försäkringsrisk för dem. Det är bara i sista hand som bolaget får vägra dig försäkring helt och hållet. Det är försäkringsbolaget som ska visa att det finns särskilda skäl att helt eller delvis vägra dig att teckna den försäkring du sökt.

Personförsäkringsnämnden prövar vissa ärenden

Om försäkringsbolaget nekar dig att teckna eller förnya en personförsäkring, eller om du fått teckna en försäkring men med en klausul eller högre premie, kan du begära prövning i personförsäkringsnämnden. Prövningen är kostnadsfri. Personförsäkringsnämndens beslut är rådgivande för försäkringsbolagen. Läs mer hos Personförsäkringsnämnden.

Vill du veta mer om hur du kan klaga i ett försäkringsärende