Jämför barnförsäkringar

Hitta en barnförsäkring som passar er familj. Ta hjälp av våra experters bedömningar eller jämför själv innehållet.

Vi sätter poäng på barnförsäkringar

För att göra det enklare för dig att välja försäkring åt ditt barn har våra experter satt poäng på de sex viktigaste delarna. Delarna som bedöms är: ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, engångsbelopp vid en allvarlig diagnos, ersättning när man beviljats vård- eller omvårdnadsbidrag, ersättning till äldre barn som blir sjukskrivna och ersättning vid sjukhusvistelse.

Fem (5) poäng motsvarar det bästa som finns på marknaden. Om försäkringen inte ersätter någon viss del blir poängen noll (0). Om flera barnförsäkringar får samma poäng visas försäkringarna i bokstavsordning.

Delpoäng vägs samman

Varje försäkring får en totalpoäng som är  en sammanvägning av poängen vi gett delarna. Medicinsk och ekonomisk invaliditet utgör största delen av totalpoängen. Delarna viktas så här:

  • Medicinsk invaliditet 25 procent av totalpoängen
  • Ekonomisk invaliditet 25 procent av totalpoängen
  • Engångsbelopp vid allvarlig diagnos 15 procent av totalpoängen
  • Ersättning till förälder som fått vårdbidrag 15 procent av totalpoängen
  • Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning 10 procent av totalpoängen
  • Ersättning vid sjukhusvistelse 10 procent av totalpoängen

Begränsningar vid sjukdom

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar vid sjukdom. I poängjämförelsen har vi bedömt undantag och begränsningar under varje poängsatt del. Vill du jämföra barnförsäkringarna mer i detalj, kan du i valet Jämför villkor se hur en specifik sjukdom ersätts.

Byta barnförsäkring

Funderar du på att byta barnförsäkring eller ska du köpa försäkring för ett äldre barn bör du känna till att det sällan är något problem om ditt barn är fullt frisk och inte har varit sjuk. Men om ditt barn har haft någon skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring. Den nya försäkringen kommer inte att ersätta sjukdomar eller skador som fanns innan den nya försäkringen började gälla.

Om du tecknar försäkringen när barnet är äldre – i vissa bolag redan från sex år – kan det finnas karenstider och ytterligare undantag för vissa sjukdomar. Se till att du ansöker om och får en barnförsäkring beviljad i det nya bolaget innan du säger upp den du har. I valet Jämför villkor finns uppgifter om hur lång tid det tar innan försäkringen börjar gälla (karenstid).

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss