Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Till skillnad från en ren olycksfallsförsäkring kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätta både sjukdom och olycksfall. Ersättningsbeloppen sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir, ofta med flera procent per år. Försäkringen kan ha en karenstid, alltså att den börjar gälla först efter en viss tid.  Läs om sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Till skillnad från en ren olycksfallsförsäkring kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätta både sjukdom och olycksfall. Ersättningsbeloppen sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir, ofta med flera procent per år. Försäkringen kan ha en karenstid, alltså att den börjar gälla först efter en viss tid.  Läs om sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktigt innehåll. Ersätts det eller inte? Med hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två bolags villkor mot varandra.

Hur ersätts medicinsk och ekonomisk invaliditet i din sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Vi gör oberoende kvalitetsbedömningar av villkoren i de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt.

De viktigaste delarna i en sjuk- och olycksfallsförsäkring är ersättningen för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Ersättningens storlek påverkas av vilket försäkringsbelopp du valt. Det finns skillnader mellan försäkringarna i fråga om vilka sjukdomar som ersätts, vid vilken ålder möjligheten till ersättning upphör och hur försäkringsbeloppet sänks med åldern. Vi jämför inte premier, eftersom de sätts individuellt. Du kan själv be om pris genom att klicka på länken till önskat försäkringsbolag.

Gäller försäkringen för din idrott?

Om du utövar en viss idrott kan det vara bra att ta reda på om försäkringen gäller för olycksfallsskador i samband med den.

Byta sjuk- och olycksfallsförsäkring

Funderar du på att byta din sjuk- och olycksfallsförsäkring bör du känna till att det sällan är något problem om du är fullt frisk och inte har varit sjuk. Men om du har haft någon skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring. Den nya försäkringen kommer inte att ersätta sjukdomar eller skador som fanns innan den nya försäkringen började gälla. Se till att du ansöker om och får en sjuk- och olycksfallsförsäkring beviljad i det nya bolaget innan du säger upp den du har.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss