Penningtvätt - regler inom bank och försäkring

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Har du underlag som visar det? Det är frågor som konsumenter ofta får av banken och ibland försäkringsbolaget. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade att öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, försäkringsbolag och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken eller försäkringsbolaget måste ha tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet ska dock anpassas till risken för att deras system missbrukas.

Att tänka på

  • Du måste samarbeta med banken eller försäkringsbolaget så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill fortsätta vara kund.
  • Banken eller försäkringsbolaget får inte fortsätta ha en affärsförbindelse med dig, om de anser att de inte har tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken eller försäkringsbolaget ska göra – i stället ska nivån av vilken risk du utgör som kund bedömas.
  • Vid hög risk ska striktare rutiner tillämpas.

Banker och försäkringsbolag måste uppnå kundkännedom

Lagen om penningtvätt ställer krav på att företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker och försäkringsbolag, ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det innebär för dig som konsument att de åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om dina affärers syfte och art. 

Företaget får helt enkelt inte vare sig gå in i avtal eller utföra enstaka transaktioner åt en kund om de inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Skulle en affärsförbindelse redan ha inletts så ska den avslutas om de inte uppnår tillräcklig kundkännedom.

Banker och försäkringsbolag måste uppnå tillräcklig kundkännedom

Företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker och försäkringsbolag, ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. För dig som konsument innebär det att de åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om dina transaktioners syfte och art. 

Så ska företagen  uppnå kundkännedom
Krav på identifiering av konsumenten 
Krav på beskrivning av syfte och art
Frågor trots att du redan är kund
Högre risk – skärpta åtgärder
Anmäla misstänkt penningtvätt
Skillnader mellan företagen