Regler för betalningar

Betaltjänstlagen omfattar alla konton, tjänster och produkter som är avsedda för betalningar. 

De allra flesta regler om betalningar kan du hitta i lagen om betaltjänster (2010:751). Den bygger ursprungligen på ett på ett EU-direktiv (det första betaltjänstdirektivet från 2010) och uppdaterades utifrån bestämmelserna i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) den första maj 2018. Samtidigt upphävdes den tidigare lagen om obehöriga transaktioner och de reglerna återfinns nu i betaltjänstlagen.

Betalkonton är konton där du kan göra uttag utan särskilda restriktioner och där du exempelvis får in din lön eller pension samt betalar räkningar. Exempel på andra tjänster och produkter som omfattas är kontokort och internetbank samt pinkod och kod-dosa för användning av sådana tjänster.

Omfattar både din och bankens skyldigheter

Bland reglerna finns både rättigheter och skyldigheter för konsumenten och banken. Bland annat regleras vilket ansvar konsumenten och banken har i samband med obehöriga transaktioner, hur lång tid en betalning får lov att ta samt vilken rätt konsumenten har till information vid betalningar.

Hantering av kontokort, pinkoder och kod-dosor
Obehöriga uttag
Stark kundautentisering
Tredjepartsleverantörer
Reklamation till banken
Återbetalning av kort- och autogirobetalningar
Kontoutdrag
Återbetalning av årsavgift
Felaktiga uppgifter vid betalning
Tid för att genomföra en betalning
Återkalla en betalning
Avgifter vid kort- eller swishbetalning