Rätt till betalkonto med grundläggande funktioner

Alla konsumenter som kan visa att de är bosatta inom EES har rätt att få öppna ett så kallat betalkonto med grundläggande funktioner i svenska banker. 

Bakgrunden till lagen är att EU infört det så kallade betalkontodirektivet, som innebär att alla medlemsstater infört regler som uppfyller direktivets krav. Rätten att få öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner gäller när banken redan har betalkonton och grundläggande tjänster i sitt produkt- och tjänsteutbud. Om de inte har det, måste de alltså inte börja med det på grund av den nya lagen.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

Erbjuds konton till någon ska de erbjudas till alla

Principen är att om banken erbjuder betalkonton med grundläggande funktioner till någon ska de erbjudas till alla. Det råder med andra ord så kallad kontraheringsplikt, vilket innebär att banken inte kan välja vilka av deras nuvarande eller blivande kunder som ska få betalkonto med grundläggande funktioner. Om banken lagt till obligatoriska tjänster till betalkontot, som i sig inte räknas som grundläggande tjänster, så omfattas även de av kontraheringsplikten.

Inte samma rätt till alla sorters konton
Grundläggande funktioner
Ansökan om betalkonto
Kostnader för betalkonton
Information om betalkontot och tjänsterna
Byta betalkonto
Kan banken neka konsumenter ett betalkonto?
Bankens rätt att säga upp ett betalkonto
Rätt till sparkonton och andra kontotyper som omfattas av insättningsgaranti
Allmän tillgång till betaltjänster