Rätt till betalkonto med grundläggande funktioner

Alla konsumenter som kan visa att de är bosatta inom EES har rätt att få öppna ett så kallat betalkonto med grundläggande funktioner i svenska banker. 

Bakgrunden till lagen är att EU infört det så kallade betalkontodirektivet, som innebär att alla medlemsstater infört regler som uppfyller direktivets krav. Rätten att få öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner gäller när banken redan har betalkonton och grundläggande tjänster i sitt produkt- och tjänsteutbud. Om de inte har det, måste de alltså inte börja med det på grund av den nya lagen.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

Rätten gäller enbart för konsumenter

Företag, föreningar eller andra organisationer omfattas inte av rätten till betalkonto med grundläggande funktioner. Rätten för konsumenter att öppna konto gäller bara i så kallade kreditinstitut, vilket betyder banker eller kreditmarknadsföretag. Rätten gäller inte hos andra betaltjänstleverantörer, även om de skulle erbjuda liknande tjänster.

Erbjuds konton till någon ska de erbjudas till alla
Inte samma rätt till alla sorters konton
Ansöka om ett betalkonto
Vad får ett betalkonto kosta?
Byta betalkonto
Kan banken neka konsumenter ett betalkonto?
”Särskilda skäl” till att neka en konsument att öppna ett betalkonto?
Bankens rätt att säga upp ett betalkonto
Vart kan du vända dig om du blivit nekad ett betalkonto eller fått det uppsagt?
Kan man öppna ett konto i annan bank om man blivit uppsagd?
Rätt till sparkonton och andra kontotyper
Allmän tillgång till betaltjänster