Bank-id

Bank-id är en e-legitimation och utfärdas av ett antal banker. En e-legitimation kan jämföras med en fysisk id-handling som till exempel id-kort eller körkort. Den enda skillnaden är att du använder e-legitimationen för att legitimera dig digitalt till exempel på internet.

Bank-id är den absolut vanligast förekommande e-legitimationen i Sverige. De allra flesta privata och offentliga företag och organisationer som har digitala tjänster med krav på inloggning och identifiering använder sig av bank-id.

Vem kan få bank-id?

För att få ett bank-id måste du:

  • ha ett svenskt personnummer.
    Bankerna har valt att bygga systemet kring personnummer och för närvarande finns det ingen möjlighet att få bank-id om du saknar det.
  • vara kund i någon av de banker som utfärdar bank-id
  • vara över 18 år.
    Annars krävs det att även målsman godkänner din ansökan.

Har jag inte rätt till bank-id?

Det finns inga lagregler som styr vem som ska få bank-id. Det betyder att du inte kan kräva att få ett bank-id, utan innebär i praktiken att bankerna själva bestämmer vem de vill ge bank-id till.

Vilka måste acceptera bank-id som e-legitimation?
Olika typer av bank-id
Vilka andra e-legitimationer finns det?

Vanliga frågor

Kan banken tvinga mig att köpa en ny mobiltelefon så att bank-id fungerar?

Varken lagstiftarna eller myndigheterna har ställt krav på att bank-id, eller andra e-legitimationer, måste fungera på alla tekniska plattformar eller att utfärdarna inte kan ändra de tekniska kraven. Konsekvensen blir att du därför kan bli tvungen att köpa en ny mobiltelefon om du vill kunna använda mobilt bank-id.

När bank-id är en förutsättning för att funka i det digitala samhället, borde inte banken vara tvungen att ge mig det då?

Rent tekniskt skulle banken kunna ge dig ett bank-id så länge du är myndig, har ett svenskt personnummer och är kund i en utfärdande bank. Men eftersom tillgången till (och användningsområdet för) bank-id är inte reglerat i lag är inte banken skyldig att erbjuda bank-id och kan neka oavsett skäl.

Jag får inte bank-id trots ett internationellt giltigt men utländskt pass. Får banken göra så?

Rent tekniskt skulle banken kunna ge dig ett bank-id så länge du är myndig, har ett svenskt personnummer och är kund i en utfärdande bank. Men eftersom det inte är något lagkrav att bankerna ska ge tillgång till bank-id kan de neka dig oavsett skäl.

Jag har gått i personlig konkurs och banken har sagt upp mitt bank-id. Har banken rätt att göra det?

Rätten till bank-id är inte reglerad i lag. Det innebär att tillgängligheten och användandet av bank-id i stället bestäms i avtalet mellan banken och konsumenten. Så om det enligt avtalet är möjligt för banken att säga upp bank-id pga kundens konkurs så strider inte det mot någon lag.