Penningtvätt - regler inom bank och försäkring

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Har du underlag som visar det? Det är frågor som konsumenter ofta får av banken och ibland försäkringsbolaget. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade att öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, försäkringsbolag och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken eller försäkringsbolaget måste ha tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet ska dock anpassas till risken för att deras system missbrukas.

Att tänka på

  • Du måste samarbeta med banken eller försäkringsbolaget så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill fortsätta vara kund.
  • Banken eller försäkringsbolaget får inte fortsätta ha en affärsförbindelse med dig, om de anser att de inte har tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken eller försäkringsbolaget ska göra – i stället ska nivån av vilken risk du utgör som kund bedömas.
  • Vid hög risk ska striktare rutiner tillämpas.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Den gemensamma nämnaren mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering är att förövarna i stor utsträckning använder de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför kan de också bekämpas med liknande metoder och behandlas i samma lagstiftning.

Definition av penningtvätt

Penningtvätt är en process som får olaglig egendom att verka vara legitimt förvärvad. Med andra ord, förtjänster från till exempel bedrägeri, stöld, smuggling och droghandel byter skepnad och ser ut som om de är resultatet av hederligt arbete eller schysta affärer. Tack vare penningtvätten kan kriminella dra fördel av sina brott och använda pengarna i sitt dagliga liv utan att väcka misstankar.

Definition av finansiering av terrorism

Terrorismfinansiering innebär att någon på något sätt stödjer terrorism ekonomiskt. Förutom att lämna direkta bidrag till terrorism kan det även innebära att någon samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Penningtvättens olika faser

Penningtvätt beskrivas oftast som en process som delas in i tre olika faser: placering, skiktning och integrering.

Penningtvätt - placering
Penningtvätt - skiktning
Penningtvätt - integrering
Svårt att arbeta mot finansiering av terrorism