Penningtvätt - regler inom bank och försäkring

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Har du underlag som visar det? Det är frågor som konsumenter ofta får av banken och ibland försäkringsbolaget. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade att öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, försäkringsbolag och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken eller försäkringsbolaget måste ha tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet ska dock anpassas till risken för att deras system missbrukas.

Att tänka på

  • Du måste samarbeta med banken eller försäkringsbolaget så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill fortsätta vara kund.
  • Banken eller försäkringsbolaget får inte fortsätta ha en affärsförbindelse med dig, om de anser att de inte har tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken eller försäkringsbolaget ska göra – i stället ska nivån av vilken risk du utgör som kund bedömas.
  • Vid hög risk ska striktare rutiner tillämpas.

Exempel på penningtvätt och finansiering av terrorism

Är det här verkligen ett problem? Kan man missbruka vanliga bank- och försäkringstjänster till penningtvätt och terrorismfinansiering? Kan mina vardagliga transaktioner över huvud taget diskuteras ihop med kriminell verksamhet?

Dessvärre är det så att även penningtvättarnas och terrorfinansierarnas affärer också förefaller helt normala vid en första anblick. Det bedöms att det årligen tvättas upp till 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet. 

Exempel på penningtvätt och finansiering av terrorism

Här är några kända exempel på hur vanliga bank- och finanstjänster missbrukas. 

Insättning på konton
Kreditkort
Blancolån och bolån
Snabblån eller SMS-lån
Fonder och värdepapper
Så har effektivt arbete mot penningtvätt gjort att grova brott klarats upp