Penningtvätt - regler inom bank och försäkring

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Har du underlag som visar det? Det är frågor som konsumenter ofta får av banken och ibland försäkringsbolaget. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade att öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, försäkringsbolag och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken eller försäkringsbolaget måste ha tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet ska dock anpassas till risken för att deras system missbrukas.

Att tänka på

  • Du måste samarbeta med banken eller försäkringsbolaget så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill fortsätta vara kund.
  • Banken eller försäkringsbolaget får inte fortsätta ha en affärsförbindelse med dig, om de anser att de inte har tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken eller försäkringsbolaget ska göra – i stället ska nivån av vilken risk du utgör som kund bedömas.
  • Vid hög risk ska striktare rutiner tillämpas.

Penningtvättskontroller när du vill teckna en kapitalförsäkring eller en pensionsförsäkring

Även företag som försäkringsbolag och försäkringförmedlare är skyldiga att följa lagen om pennintvätt och ställa frågor när du vill teckna till exempel en kapitalförsäkring eller en pensionsförsäkring.

Alla livförsäkringsbolag och livförsäkringsförmedlare ska göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt eller för att finansiera terrorism. Bolaget ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer. Bolaget måste därför veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Detta kallas för kundkännedom och den måste vara tillräcklig för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad måste du göra?

Försäkringsbolaget eller förmedlaren kontrollerar först identiteten hos dig som vill bli ny kund, till exempel när du vill öppna ett sparande i en kapitalförsäkring eller teckna en pensionsförsäkring. Du får även uppge var dina pengar kommer ifrån och normalt ska bolaget ta dina uppgifter för goda. I vissa fall kan du dock behöva visa upp till exempel ditt lönebesked eller bankkontoutdrag. 

Du som är befintlig kund kan bli ombedd att uppvisa giltig id-handling och svara på kompletterande frågor när du till exempel vill teckna en ny försäkring eller göra en ändring i en befintlig försäkring.

Du som är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Bolaget måste veta om du har, eller har haft, en viktig funktion i en stat eller en internationell organisation. Eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

Företagskunder

Är du egen företagare eller företräder ett företag får du besvara ytterligare frågor om företaget. 

I vissa fall nekas du tjänsten

Om du inte kan lämna den information som företaget frågar efter, så kan bolaget inte låta dig teckna försäkring eller ta emot pengar. Om penningtvättslagen inte följs kan bolaget drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Misstanke om penningtvätt ska rapporteras till Finanspolisen.