Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats eller "skal" för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar.

Om du vill spara i fonder, aktier eller andra värdepapper kan du välja mellan olika skal eller ”konton”, till exempel en depå, ett ISK eller en kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring har vissa egenskaper som de andra alternativen inte har. Till exempel kan en kapitalförsäkring fungera bra om du vill spara till ett barn och i förväg bestämma en viss tidpunkt för utbetalningen genom att sätta barnet som förmånstagare. En kapitalförsäkring passar också bra om du vill att dina sparade pengar betalas ut under en längre tid med ett visst belopp varje månad. Men du kan också ta ut pengarna som en klumpsumma. Bra att veta är också att du inte betalar skatt på vinster när du säljer av dina investeringar, utan du betalar skatt varje år på värdet av ditt sparande, ungefär som på ett ISK.

Innan du väljer vilken slags kapitalförsäkring du ska ha behöver du bestämma om du själv ska ta hand om valet av sparprodukter eller om försäkringsbolaget ska sköta placeringarna. Vill du köpa och sälja fonder, aktier eller värdepapper på samma sätt som om du till exempel har en depå, väljer du fondförsäkring för fonder, eller en depåförsäkring om du vill kunna välja mellan flera olika typer av värdepapper. Om du i stället föredrar att försäkringsbolaget tar hand om alla placeringar och förvaltar ditt kapital väljer du en traditionell försäkring.

Att tänka på

 • Välj mellan tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring eller traditionell försäkring
 • Läs faktabladet om försäkringen och granska villkor och avgifter
 • En kapitalförsäkring har en kortare eller längre bindningstid
 • Om du tar ut pengar under bindningstiden får du betala en avgift
 • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn.

Så fungerar en kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Tre typer av försäkringar

Det finns tre typer av kapitalförsäkringar. I en fondförsäkring väljer du mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder. I en depåförsäkring placerar du själv i fonder, aktier eller andra värdepapper. Den tredje typen kallas för traditionell försäkring. I en sådan placerar försäkringsbolaget dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Bolaget sköter förvaltningen. De erbjuder då något slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning.

Fondförsäkring
Depåförsäkring
Traditionell försäkring

Så fungerar en kapitalförsäkring

Villkor och avgifter varierar mellan olika bolag och olika kapitalförsäkringar. Titta på villkoren för försäkringen och ta del av faktabladet för den försäkring du tänker teckna.

Faktablad
Bindningstider och insättningar
Förtida uttag
Utbetalning
Förmånstagare

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår alltid ett så kallat återbetalningsskydd. I en del försäkringar kan du välja att lägga till andra försäkringsskydd.

Återbetalningsskydd
Livsvarig utbetalning
Premiebefrielseförsäkring
Efterlevandeskydd med ett förhandsvalt dödsfallsbelopp

Skydd för ditt sparande

När du sparar i en kapitalförsäkring gäller inte något investerarskydd. Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Regler för att skydda spararnas tillgångar

Vanliga frågor

Gäller insättningsgarantin för min pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Nej. Insättningsgarantin gäller för kontanter på konton, som sparkonton och betalkonton. Däremot finns andra skyddsregler som gäller sparande i försäkringar. Läs mer om skydd för ditt sparande,