Kapitalförsäkringar

I en kapitalförsäkring kan du spara i fonder, aktier och värdepapper beroende på vilken typ av försäkring det är. Det finns tre typer - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja mellan att få ut hela beloppet på en gång eller uppdelat på ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna när du avlider, eller från ett visst datum,. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

Att tänka på

 • Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar
 • Läs faktabladet om försäkringen innan du bestämmer dig
 • En kapitalförsäkring har en kortare eller längre bindningstid
 • Om du tar ut pengar under bindningstiden får du betala en avgift
 • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn.

Så fungerar en kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen när du avlider, eller vid en tidpunkt som du bestämmer
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Tre typer av försäkringar

Innan du väljer vilken slags kapitalförsäkring du ska ha behöver du bestämma om du själv ska ta hand om valet av sparprodukter eller om försäkringsbolaget ska sköta placeringarna. Vill du själv köpa och sälja fonder kan du välja en fondförsäkring. Vill du köpa och sälja aktier och olika slags värdepapper passar en depåförsäkring. Föredrar du att försäkringsbolaget sköter om placeringarna och förvaltar ditt kapital väljer du en traditionell försäkring.

Fondförsäkring
Depåförsäkring
Traditionell försäkring

Så fungerar en kapitalförsäkring

Villkor och avgifter varierar mellan olika bolag och olika kapitalförsäkringar. Titta på villkoren för försäkringen och ta del av faktabladet för den försäkring du tänker teckna.

Faktablad
Bindningstider och insättningar
Förtida uttag
Utbetalning
Förmånstagare

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår alltid ett så kallat återbetalningsskydd. I en del försäkringar kan du välja att lägga till andra försäkringsskydd.

Återbetalningsskydd
Livsvarig utbetalning
Premiebefrielseförsäkring
Efterlevandeskydd med ett förhandsvalt dödsfallsbelopp

Skydd för ditt sparande

När du sparar i en kapitalförsäkring gäller inte insättningsgaranti eller investerarskydd. Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Regler för att skydda spararnas tillgångar

Vanliga frågor

Gäller insättningsgarantin för min pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Nej. Insättningsgarantin gäller för kontanter på konton, som sparkonton och betalkonton. Däremot finns andra skyddsregler som gäller sparande i försäkringar. Läs mer om skydd för ditt sparande,