Jämför kapitalförsäkringar

Här kan du jämföra priser och villkor för kapitalförsäkringar, bland annat avgifter, försäkringsskydd, lägsta - högsta sparbelopp och återköpsvillkor. 

Tre huvudtyper av kapitalförsäkringar

Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar:

  • Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning, där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och du får en garanti på ditt sparande
  • Fondförsäkring där du själv väljer mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder
  • Depåförsäkring där du själv väljer hur du vill placera i ett utbud av fonder, aktier eller andra värdepapper.

Så här fungerar sparandet

Sparandet i en kapitalförsäkring är ofta bundet en viss tid. Vill du avbryta sparandet och ta ut pengarna tidigare kan du få betala en avgift. Det är inte alltid möjligt att få ut hela beloppet i förtid. När spartiden är slut kan du välja att få utbetalningen som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar en längre tid.

Villkor och avgifter skiljer sig åt en hel del mellan olika produkter, så läs förköpsinformation och annan information om försäkringen noga innan du bestämmer dig.

När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du skatt varje år, oavsett om du sålt av något eller inte. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd som innebär att om du dör utbetalas mellan 99 och 101 procent av försäkringskapitalet den eller de personer som är insatta som förmånstagare eller till ditt dödsbo. Premiebefrielse, förvalt dödsfallsbelopp och livsvarig utbetalning är andra typer av försäkringsskydd som försäkringsbolaget kan erbjuda dig att teckna till kapitalförsäkringen.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss