Jämför kapitalförsäkringar - sparande

Jämför bindningstiden på kapitalförsäkringar. Den varierar från en månad upp till 15 år. Det är vanligt att det inte går att få ut hela beloppet i förtid. Om det går, innebär det ofta en avgift, s k återköpsavgift. 

Så har vi räknat

 • Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av vilket försäkringskapital och sparande/insättning du angett.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med nu.
 • Jämförpriset påverkas av vilken spartid och utbetalningstid du valt.
 • Vi har antagit att du sparar i en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd men däremot inte tecknat någon annan form av förvalt dödsfallsbelopp.
 • Riskavgifter ingår inte i beräkningen.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 års utbetalningar.
 • Återköpsavgifter ingår inte i jämförpriset.

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 1,9% utöver inflationen för både traditionell, fond- och depåförvaltad försäkring.
 • Avkastningsskatten är 1,1%.

Standardportfölj

Standardportföljen i våra beräkningar består av en likaviktad (25%) blandning av försäkringsbolagets billigaste fonder av typen: 

 • Global aktiefond
 • Sverigefond
 • Blandfond/Generationsfond
 • Räntefond (korträntefond)

Avgifter och kostnader

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • Fast årlig avgift i kr
 • Avgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Kapitalförvaltningskostnad i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Årlig avgift  i procent (%) av fondandelarnas värde i standardportföljen
 • Garantiavgift i procent (%) av försäkringskapitalet
 • Uttagsavgift i kr eller procent (%) av utbetalt belopp
 • Finns det maxtak tillämpas det i beräkningen