Jämför kapitalförsäkringar - sparande

Jämför bindningstiden på kapitalförsäkringar. Den varierar från en månad upp till 15 år. Det är vanligt att det inte går att få ut hela beloppet i förtid. Om det går, innebär det ofta en avgift, s k återköpsavgift. 

Jämförpris på kapitalförsäkringar

Jämförpriset visar vad olika sparalternativ kostar dig från nu tills dess kapitalförsäkringen är utbetald. De avgifter och kostnader du betalar leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Den förlorade avkastningen ingår också i jämförpriset.

Vi är oberoende, vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.

Förutsättningar

Både jämförpriset och det beräknade kapitalet påverkas av vilket försäkringskapital du angett.

Så har vi räknat
Standardportfölj
Avgifter och kostnader

Dags att välja försäkring?

Gör en bedömning av vem som ska få förvalta din kapitalförsäkring.

Kontrollera jämförpris och bolagets villkor