Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats eller "skal" för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar.

Innan du väljer vilken slags kapitalförsäkring du ska ha behöver du bestämma om du själv ska ta hand om valet av sparprodukter eller om försäkringsbolaget ska sköta placeringarna. Vill du köpa och sälja fonder, aktier eller värdepapper på samma sätt som om du till exempel har en depå, väljer du fondförsäkring för fonder, eller en depåförsäkring om du vill kunna välja mellan flera olika typer av värdepapper. Om du i stället föredrar att försäkringsbolaget tar hand om alla placeringar och förvaltar ditt kapital väljer du en traditionell försäkring. 

När du har en kapitalförsäkring betalar du löpande skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av de sparprodukter som du har i din försäkring. Du betalar skatt varje år, även om ditt sparande har minskat i värde.

Att tänka på

 • Välj mellan tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring eller traditionell försäkring
 • Läs faktabladet om försäkringen och granska villkor och avgifter
 • En kapitalförsäkring har en kortare eller längre bindningstid
 • Om du tar ut pengar under bindningstiden får du betala en avgift
 • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn.
Jämför kapitalförsäkringar

Så fungerar en kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring har ofta en bindningstid upp till 15 år. Vanliga avgifter är årsavgifter och uttagsavgifter.

 • Du kan bara sätta in och ta ut pengar från en kapitalförsäkring, inte flytta in eller ut värdepapper
 • Du betalar i vissa fall en avgift om du vill ta ut pengar innan bindningstiden går ut (uttagsavgift eller återköpsavgift)
 • Du kan sälja av tillgångar från försäkringen utan att det utlöser skatt eftersom försäkringen schablonbeskattas löpande
 • Du kan utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider
 • Du kan välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar under en viss tid
 • Du betalar ingen skatt när försäkringen betalas ut.

Tre typer av försäkringar

Det finns tre typer av kapitalförsäkringar. I en fondförsäkring väljer du mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder. I en depåförsäkring placerar du själv i fonder, aktier eller andra värdepapper. Den tredje typen kallas för traditionell försäkring. I en sådan placerar försäkringsbolaget dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Bolaget sköter förvaltningen. De erbjuder då något slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning.

Fondförsäkring
Depåförsäkring
Traditionell försäkring

Så fungerar en kapitalförsäkring

Villkor och avgifter varierar mellan olika bolag och olika kapitalförsäkringar. Titta på villkoren för försäkringen och ta del av faktabladet för den försäkring du tänker teckna.

Faktablad
Bindningstider och insättningar
Förtida uttag
Utbetalning
Förmånstagare

Försäkringsskydd

I en kapitalförsäkring ingår alltid ett så kallat återbetalningsskydd. I en del försäkringar kan du välja att lägga till andra försäkringsskydd.

Återbetalningsskydd
Livsvarig utbetalning
Premiebefrielseförsäkring
Efterlevandeskydd med ett förhandsvalt dödsfallsbelopp

Skydd för ditt sparande

När du sparar i en kapitalförsäkring gäller inte något investerarskydd. Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Regler för att skydda spararnas tillgångar