Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

Att tänka på

  • Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar
  • Läs faktabladet om försäkringen
  • En kapitalförsäkring har en kortare eller längre bindningstid
  • Om du tar ut pengar under bindningstiden får du betala en avgift
  • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn.
Jämför kapitalförsäkringar

Skatteregler och avgifter

När du har en kapitalförsäkring betalar du en schablonskatt varje år. Skatten beräknas på värdet av de sparprodukter som du har i din försäkring. Därför kan du sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att skatta för en eventuell vinst vid varje försäljning. Du behöver inte heller deklarera för försäljningen av dina sparprodukter.

En kapitalförsäkring kan ha olika avgifter. En fast årsavgift och en årsavgift i procent på kapitalet är vanligt, men flera andra avgifter kan förekomma.

Avgifter

En avgift för återbetalningsskydd (riskavgift) tas ut för alla kapitalförsäkringar. Avgiften blir högre ju äldre du är.

Avgifter för försäkringen
Avgifter för sparprodukterna

Skatteregler

Skatten på din kapitalförsäkring baseras på det så kallade kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget består av värdet av ditt sparande i försäkringen i början av året, de inbetalningar du gjort under första halvåret och halva värdet av de inbetalningar du gjort under andra halvåret. Du betalar skatt oavsett om ditt sparande ökat eller minskat i värde.

Så räknas skatten fram
Försäkringsbolaget betalar in skatten i Sverige
Skattesats 2023
Exempel på skatteuträkning

Vanliga frågor

Gäller insättningsgarantin för min pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Nej. Insättningsgarantin gäller för kontanter på konton, som sparkonton och betalkonton. Däremot finns andra skyddsregler som gäller sparande i försäkringar. Läs mer om skydd för ditt sparande,