Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats eller "skal" för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Via försäkringen kan du köpa och sälja dina sparprodukter. Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar.

Innan du väljer vilket slags kapitalförsäkring du ska ha behöver du bestämma vilken typ av sparprodukter du vill kunna lägga i den. Bestäm dig också för om du själv vill välja och förvalta dina investeringar, eller om du vill att försäkringsbolaget ska ta hand om det för din räkning.

När du har en kapitalförsäkring betalar du löpande skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av de sparprodukter som du har i din försäkring.

Att tänka på

  • Välj mellan tre huvudtyper: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring
  • Läs faktabladet och ta del av försäkringens villkor och avgifter
  • En kapitalförsäkring kan ha en lång bindningstid
  • För uttag under bindningstiden får du betala en avgift
  • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn
Jämför kapitalförsäkringar

Skatteregler och avgifter

När du har en kapitalförsäkring betalar du en schablonskatt varje år. Skatten beräknas på värdet av de sparprodukter som du har i din försäkring. Därför kan du sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att skatta för en eventuell vinst vid varje försäljning. Du behöver inte heller deklarera för försäljningen av dina sparprodukter.

En kapitalförsäkring kan ha olika avgifter. En fast årsavgift och en årsavgift i procent på kapitalet är vanligt, men flera andra avgifter kan förekomma.

Avgifter

En avgift för återbetalningsskydd (riskavgift) tas ut för alla kapitalförsäkringar. Avgiften blir högre ju äldre du är.

Avgifter för försäkringen
Avgifter för sparprodukterna

Skatteregler

Skatten på din kapitalförsäkring baseras på det så kallade kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget består av värdet av ditt sparande i försäkringen i början av året, de inbetalningar du gjort under första halvåret och halva värdet av de inbetalningar du gjort under andra halvåret.

Så räknas skatten fram
Försäkringsbolaget betalar in skatten i Sverige
Skattesats 2020
Exempel på skatteuträkning