Kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats eller "skal" för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar.

Om du vill spara i fonder, aktier eller andra värdepapper kan du välja mellan olika skal eller ”konton”, till exempel en depå, ett ISK eller en kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring har vissa egenskaper som de andra alternativen inte har. Till exempel kan en kapitalförsäkring fungera bra om du vill spara till ett barn och i förväg bestämma en viss tidpunkt för utbetalningen genom att sätta barnet som förmånstagare. En kapitalförsäkring passar också bra om du vill att dina sparade pengar betalas ut under en längre tid med ett visst belopp varje månad. Men du kan också ta ut pengarna som en klumpsumma. Bra att veta är också att du inte betalar skatt på vinster när du säljer av dina investeringar, utan du betalar skatt varje år på värdet av ditt sparande, ungefär som på ett ISK.

Innan du väljer vilken slags kapitalförsäkring du ska ha behöver du bestämma om du själv ska ta hand om valet av sparprodukter eller om försäkringsbolaget ska sköta placeringarna. Vill du köpa och sälja fonder, aktier eller värdepapper på samma sätt som om du till exempel har en depå, väljer du fondförsäkring för fonder, eller en depåförsäkring om du vill kunna välja mellan flera olika typer av värdepapper. Om du i stället föredrar att försäkringsbolaget tar hand om alla placeringar och förvaltar ditt kapital väljer du en traditionell försäkring.

Att tänka på

  • Välj mellan tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring eller traditionell försäkring
  • Läs faktabladet om försäkringen och granska villkor och avgifter
  • En kapitalförsäkring har en kortare eller längre bindningstid
  • Om du tar ut pengar under bindningstiden får du betala en avgift
  • Du kan utse en förmånstagare som pengarna betalas ut till, exempelvis om du vill spara till barn eller barnbarn.
Jämför kapitalförsäkringar

Skatteregler och avgifter

När du har en kapitalförsäkring betalar du en schablonskatt varje år. Skatten beräknas på värdet av de sparprodukter som du har i din försäkring. Därför kan du sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att skatta för en eventuell vinst vid varje försäljning. Du behöver inte heller deklarera för försäljningen av dina sparprodukter.

En kapitalförsäkring kan ha olika avgifter. En fast årsavgift och en årsavgift i procent på kapitalet är vanligt, men flera andra avgifter kan förekomma.

Avgifter

En avgift för återbetalningsskydd (riskavgift) tas ut för alla kapitalförsäkringar. Avgiften blir högre ju äldre du är.

Avgifter för försäkringen
Avgifter för sparprodukterna

Skatteregler

Skatten på din kapitalförsäkring baseras på det så kallade kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget består av värdet av ditt sparande i försäkringen i början av året, de inbetalningar du gjort under första halvåret och halva värdet av de inbetalningar du gjort under andra halvåret. Du betalar skatt oavsett om ditt sparande ökat eller minskat i värde.

Så räknas skatten fram
Försäkringsbolaget betalar in skatten i Sverige
Skattesats 2023
Exempel på skatteuträkning

Vanliga frågor

Gäller insättningsgarantin för min pensionsförsäkring och kapitalförsäkring?

Nej. Insättningsgarantin gäller för kontanter på konton, som sparkonton och betalkonton. Däremot finns andra skyddsregler som gäller sparande i försäkringar. Läs mer om skydd för ditt sparande,