There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Insättningsgaranti - trygghet om banken går i konkurs | Konsumenternas

Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Sparkonton i banker och kreditmarknadsbolag måste ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparkonton i företag med tillstånd är trygga eftersom sparandet skyddas av den statliga insättningsgarantin (bankgaranti). Konton i sparkassor har däremot inte det skyddet. 

Banker och kreditmarknadsbolag som har sparkonton har skyldighet att ta emot insättningar från alla. En betalningsanmärkning bör till exempel inte vara tillräcklig anledning för att neka någon att öppna ett konto, enligt Finansinspektionens allmänna råd. Läs mer om rätten till ett sparkonto.

Lyssna på Bank- och finanspodden om sparkonton och buffertsparande.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

 

Att tänka på

  • Insättningsgarantin ersätter upp till 1 050 000 kr per person och institut
  • Kontrollera om sparkontot har fria uttag eller begränsningar
  • Hur räntan beräknas varierar från bank till bank
  • Banken får bara neka dig ett sparkonto av "särskilda skäl"
Jämför sparkonton

Insättningsgaranti - trygghet om banken går i konkurs

Insättningsgarantin gäller för sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen av någon annan anledning beslutar att garantin ska tas i anspråk - dock högst 1 050 000 kr. 

Insättningsgarantin täcker ditt sparbelopp inklusive den ränta du hunnit få fram till den dag då garantin träder i kraft. Du har även rätt till den ränta som ännu inte har utbetalats. Garantin gäller per bank och kreditmarknadsbolag oavsett hur många konton du har i samma institut.

Har du ett konto tillsammans med någon annan gäller en garanti per person. Har du däremot bara dispositionsrätt över någon annans konto har du ingen ”egen” garanti utöver kontohavarens. 

Konton i sparkassor omfattas inte av insättningsgarantin.

Svenska institut

Du kan ha konton i flera banker eller kreditmarknadsbolag och därmed omfattas av flera insättningsgarantier.

Konton i flera banker
Maxbelopp
Högre maxbelopp skyddas vid särskilda livshändelser 
Garantin är obligatorisk
Konton godkänns av Riksgälden
Utbetalning
Insättningsgarantin påverkas inte av regler om bankkrishantering

Utländska institut

Har du ett sparkonto hos en utländsk bank eller en utländsk banks filial i Sverige är det garantisystemet i den utländska bankens hemland som gäller.

Maxbelopp
Utländsk bank med filial i Sverige
Sparande i en utländsk bank som inte är svensk filial
Regeringen kan garantera utbetalningar från utländska garantier

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Jag har tidigare haft ett inlåningskonto utan insättningsgaranti, vad gäller nu?

Före den 1 januari 2021 kunde inlåningsföretag erbjuda konsumenter sparkonton utan insättningsgaranti. De måste nu enligt lag ha antingen avvecklat sin verksamhet eller fått tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, vilket innebär att alla sparkonton som erbjuds nu har insättningsgaranti.

Vad är en sparkassa?

En sparkassa (kallas också spar- och låneförening) är en ekonomisk förening som tar emot kapital som lån från sina medlemmar. Ett vanligt exempel på en sparkassa är ett bostadskooperativ. Tänk på att de pengar du sätter in i en sparkassa inte omfattas av den statliga insättningsgarantin och du kan förlora ditt belopp om sparkassan går i konkurs.

Läs också om