Sparkalkyl

Räkna på hur ditt sparande kan utvecklas på olika typer av konton. Ju mer du vet om ett konto, desto mer exakt resultat får du. 

Att tänka på

  • Bankernas räntor är alltid en årsränta.
  • Slutresultatet kan skilja sig åt beroende på vilken räntemetod banken tillämpar.
  • Ta reda på ränta och kontovillkor i vår jämförelse av sparkonton.

Så har vi räknat

Resultatet är baserat på de uppgifter som du själv har lagt in. Det är ett bra räkneexempel men det verkliga sparkapitalet kan skilja sig åt, beroende på några olika saker. 

Vi har t ex räknat med samma ränta på sparkontot under hela spartiden. Om din ränta är rörlig så kan den ändras. Det påverkar hur stort ditt slutliga sparkapital faktiskt blir. Vi har även räknat med att du inte gör några uttag under spartiden.

I kalkylen räknas räntan på helår, jämnt fördelad per månad. I kalkylen finns det ingen koppling till datum så hur mycket du får kan skilja sig något åt beroende på:

  • när du gör insättningar,
  • om det är skottår,
  • vilka månader som spartiden sträcker sig över,
  • vilken ränteberäkningsmetod som banken använder.

Ränteutbetalning och skatt

I kalkylen dras 30 % skatt av på varje ränteutbetalning, oavsett räntans storlek. På en del sparkonton dras inte skatt på ränteutbetalningar under 100 kr. Vi förutsätter att du har sparandet på ett sparkonto och inte på ett investeringssparkonto för då gäller andra skatteregler.

Om den period du valt inte är hela år så räknar vid med att kontot avslutas i slutet av spartiden du valt och att all ränta betalas ut.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ett sätt att jämföra räntor med olika bindningstider och olika utbetalningar av räntan.

Även om du ställt in att kalkylen ska räkna med nominell ränta, visar vi också effektiv ränta. Den ger dig en mer heltäckande bild av det du faktiskt sparar ihop på kontot och det blir enklare att jämföra med andra konton.

Den effektiva räntan kan variera beroende på hur ofta räntan utbetalas och om det finns några avgifter kopplade till kontot.