Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton måste ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparkonton är trygga eftersom sparandet också skyddas av den statliga insättningsgarantin. Du kan räkna på vad ett sparande på sparkonto ger i vår Sparkalkyl.

Att tänka på

Jämför sparkonton

Så beräknas ränta på sparkonton

Vad innebär fri räntesättning på sparkonton? När betalas din ränta ut? Per månad eller i slutet av året? Det kan skilja sig från bank till bank.

Det finns inga lagar eller andra bestämmelser som reglerar hur banker ska beräkna ränta, eller vilken räntesats de ska tillämpa. Varje bank avgör själv vilken ränta de använder.

Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör banken informera alla kontohavare om vilka principer som tillämpas inom banken. Du bör få information om från och med vilken dag du har rätt till ränta och från vilken dag räntan upphör när du tar ut dina pengar.

Räknemetoder och räknemodeller

Hur räntan beräknas kan skilja sig från bank till bank och även mellan olika konton i samma bank. Räntan som anges på sparkonton är alltid en årsränta men det finns olika regler för utbetalning. Ett exempel: Om du har ett saldo på 100 000 kr och ditt sparkonto har en ränta på 2 % så får du 2000 kr i ränta när du haft sparkontot i ett år.

Utbetalning av räntan
Olika räntemetoder
Räntemodeller
Ränteändringar ska meddelas

Det här betyder begreppen i kontovillkoren

När du ska jämföra sparkonton med varandra är det bra att känna till exempelvis skillnaden mellan bunden och rörlig ränta.

Begrepp i kontovillkor

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Jag har tidigare haft ett inlåningskonto utan insättningsgaranti, vad gäller nu?

Före den 1 januari 2021 kunde inlåningsföretag erbjuda konsumenter sparkonton utan insättningsgaranti. De måste nu enligt lag ha antingen avvecklat sin verksamhet eller fått tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, vilket innebär att alla sparkonton som erbjuds nu har insättningsgaranti.

Vad är en sparkassa?

En sparkassa (kallas också spar- och låneförening) är en ekonomisk förening som tar emot kapital som lån från sina medlemmar. Ett vanligt exempel på en sparkassa är ett bostadskooperativ. Tänk på att de pengar du sätter in i en sparkassa inte omfattas av den statliga insättningsgarantin och du kan förlora ditt belopp om sparkassan går i konkurs.

Läs också om