Sparkonton

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Sparkonton i en bank eller ett kreditmarknadsbolag måste ha tillstånd av Finansinspektionen för att få ta emot pengar från privatpersoner och företag. Sparkonton i sådana företag är trygga eftersom sparandet skyddas av en statlig insättningsgaranti - bankgaranti. Däremot har konton hos sparkassor inget sådant skydd. 

Rätt att öppna ett konto 

De banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton har en skyldighet att ta emot insättningar från alla. Till exempel en betalningsanmärkning bör enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton inte vara tillräcklig anledning för att neka någon att öppna ett konto. Läs mer om rätten till ett sparkonto.

Lyssna på Bank- och finanspodden om sparkonton och buffertsparande.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

 

Att tänka på

Jämför sparkonton

Så beräknas ränta på sparkonton

Det finns inga lagregler eller andra bestämmelser som reglerar hur bankerna ska beräkna ränta eller vilken räntesats som ska tillämpas. Fri räntesättning gäller, vilket innebär att varje bank själv avgör vilken ränta de använder.

Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör banken informera alla kontohavare om vilka principer som tillämpas inom banken. Du bör få information om från och med vilken dag du har rätt till ränta vid insättning och från vilken dag räntan upphör vid uttag.

Vanliga begrepp

En tumregel vid banksparande/inlåning är att ju längre tid pengarna binds och ju större beloppet är, desto högre är räntesatsen. På så kallade transaktionskonton där pengarna kan röras ofta, är räntan oftast lägre än på ett fasträntekonto.

Räknemetoder och räknemodeller

Hur räntan beräknas kan skilja sig från bank till bank och även mellan olika konton i samma bank.

Olika räntemetoder
Räntemodeller
Utbetalning av räntan
Ränteändringar ska meddelas

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Hur sparar jag på bästa sätt?

Det finns många olika sätt att spara.

Här på webbplatsen kan du läsa om sparkonton och andra sparformer

Det finns till exempel olika sorters sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och sådana som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag.

Jag har hittat en gammal bankbok, kan jag få ut pengarna?

Om du hittar en bankbok som inte varit använd på länge så har du inte någon ovillkorlig rätt att få beloppet i bankboken utbetalt. Enligt reglerna om preskription så försvinner möjligheten att göra en rättighet gällande efter tio år. Bankerna öppnar numera bara bankbokslösa konton och de flesta konton som tidigare hade bankböcker har omvandlats till vanliga konton utan bankbok. Om du hittar en gammal bankbok ska du kontakta banken för att undersöka vad som har hänt med kontot. Om kontot med pengarna finns kvar i banken brukar banken betala ut beloppet även om det gått mer än tio år.

Läs också om