Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Sparkonton i en bank eller ett kreditmarknadsbolag måste ha tillstånd av Finansinspektionen för att få ta emot pengar från privatpersoner och företag. Sparkonton i sådana företag är trygga eftersom sparandet skyddas av en statlig insättningsgaranti - bankgaranti. Däremot har konton hos sparkassor inget sådant skydd. 

Rätt att öppna ett konto 

De banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton har en skyldighet att ta emot insättningar från alla. Till exempel en betalningsanmärkning bör enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton inte vara tillräcklig anledning för att neka någon att öppna ett konto. Läs mer om rätten till ett sparkonto.

Lyssna på Bank- och finanspodden om sparkonton och buffertsparande.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

 

Att tänka på

Jämför sparkonton

Kontrollera villkoren för ditt sparkonto

Det konto som har den högsta sparräntan behöver inte vara det bästa för dig. Det är också viktigt att du vet vilka uttagsvillkor och avgifter som gäller.

På vissa konton kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Gör du fler uttag än vad villkoren tillåter, får du kanske betala en uttagsavgift på ca 1-2 procent av det uttagna beloppet.

Det finns även konton där du måste föranmäla ett uttag. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer sparkonto.

På fasträntekonton kan det vara så att det går att göra ett uttag innan bindningstiden går ut mot att du betalar en viss procentuell avgift, 2-3 procent av uttaget belopp eller att du blir av med den upplupna räntan. På andra  fasträntekonton går det överhuvudtaget inte att göra något uttag under bindningstiden. Har du bundit dina pengar i två år blir pengarna tillgängliga först efter två år.

När bindningstiden går ut avslutas vissa bundna konton och pengarna förs då över till ett konto med fria uttag. Medan det finns andra bundna konton som förlängs med samma bindningstid som tidigare om kunden inte meddelar annat.

Vilket sparkonto ska du välja?

Vilket sparkonto ska du välja? Vill du ha ett konto med fria uttag eller kan du tänka dig att binda dina pengar under en viss tid? Konton med fria uttag har rörlig ränta medan bundna konton har fast ränta.

Spara hos bank eller kreditmarknadsbolag
Sparkassa

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Jag har tidigare haft ett inlåningskonto utan insättningsgaranti, vad gäller nu?

Före den 1 januari 2021 kunde inlåningsföretag erbjuda konsumenter sparkonton utan insättningsgaranti. De måste nu enligt lag ha antingen avvecklat sin verksamhet eller fått tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, vilket innebär att alla sparkonton som erbjuds nu har insättningsgaranti.

Vad är en sparkassa?

En sparkassa (kallas också spar- och låneförening) är en ekonomisk förening som tar emot kapital som lån från sina medlemmar. Ett vanligt exempel på en sparkassa är ett bostadskooperativ. Tänk på att de pengar du sätter in i en sparkassa inte omfattas av den statliga insättningsgarantin och du kan förlora ditt belopp om sparkassan går i konkurs.

Läs också om