Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Sparkonton i en bank eller ett kreditmarknadsbolag måste ha tillstånd av Finansinspektionen för att få ta emot pengar från privatpersoner och företag. Sparkonton i sådana företag är trygga eftersom sparandet skyddas av en statlig insättningsgaranti - bankgaranti. Däremot har konton hos sparkassor inget sådant skydd. 

Rätt att öppna ett konto 

De banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton har en skyldighet att ta emot insättningar från alla. Till exempel en betalningsanmärkning bör enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton inte vara tillräcklig anledning för att neka någon att öppna ett konto. Läs mer om rätten till ett sparkonto.

Lyssna på Bank- och finanspodden om sparkonton och buffertsparande.

Lyssna på Bank- och finanspodden om rätt att få ett bankkonto.

 

Att tänka på

Jämför sparkonton

Kontrollera villkoren för ditt sparkonto

Det konto som har den högsta sparräntan behöver inte vara det bästa för dig. Det är också viktigt att du vet vilka uttagsvillkor och avgifter som gäller.

På vissa konton kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Gör du fler uttag än vad villkoren tillåter, får du kanske betala en uttagsavgift på ca 1-2 procent av det uttagna beloppet.

Det finns även konton där du måste föranmäla ett uttag. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer sparkonto.

På fasträntekonton kan det vara så att det går att göra ett uttag innan bindningstiden går ut mot att du betalar en viss procentuell avgift, 2-3 procent av uttaget belopp eller att du blir av med den upplupna räntan. På andra  fasträntekonton går det överhuvudtaget inte att göra något uttag under bindningstiden. Har du bundit dina pengar i två år blir pengarna tillgängliga först efter två år.

När bindningstiden går ut avslutas vissa bundna konton och pengarna förs då över till ett konto med fria uttag. Medan det finns andra bundna konton som förlängs med samma bindningstid som tidigare om kunden inte meddelar annat.

Vilket sparkonto ska du välja?

Vilket sparkonto ska du välja? Vill du ha ett konto med fria uttag eller kan du tänka dig att binda dina pengar under en viss tid? Konton med fria uttag har rörlig ränta medan bundna konton har fast ränta.

Spara hos bank eller kreditmarknadsbolag
Sparkassa

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Hur sparar jag på bästa sätt?

Det finns många olika sätt att spara.

Här på webbplatsen kan du läsa om sparkonton och andra sparformer

Det finns till exempel olika sorters sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och sådana som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag.

Jag har hittat en gammal bankbok, kan jag få ut pengarna?

Om du hittar en bankbok som inte varit använd på länge så har du inte någon ovillkorlig rätt att få beloppet i bankboken utbetalt. Enligt reglerna om preskription så försvinner möjligheten att göra en rättighet gällande efter tio år. Bankerna öppnar numera bara bankbokslösa konton och de flesta konton som tidigare hade bankböcker har omvandlats till vanliga konton utan bankbok. Om du hittar en gammal bankbok ska du kontakta banken för att undersöka vad som har hänt med kontot. Om kontot med pengarna finns kvar i banken brukar banken betala ut beloppet även om det gått mer än tio år.

Läs också om