Sparkonton med insättningsgaranti

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton med bindningstider eller andra begränsningar för uttag. 

Banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder sparkonton måste ha tillstånd av Finansinspektionen. Sparkonton är trygga eftersom sparandet också skyddas av den statliga insättningsgarantin. Du kan räkna på vad ett sparande på sparkonto ger i vår Sparkalkyl.

Att tänka på

Jämför sparkonton

Kontrollera villkoren för ditt sparkonto

Det konto som har den högsta sparräntan behöver inte vara det bästa för dig. Det är också viktigt att du vet vilka uttagsvillkor och avgifter som gäller.

På vissa konton kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Gör du fler uttag än vad villkoren tillåter, får du kanske betala en uttagsavgift på ca 1-2 procent av det uttagna beloppet.

Det finns också konton där du måste föranmäla ett uttag. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer sparkonto.

Fasträntekonton

På fasträntekonton kan det vara så att det går att göra uttag innan bindningstiden går ut men du måste då betala en viss avgift - kanske 2-3 procent av beloppet du tar ut, eller så blir du av med den upplupna räntan. På andra fasträntekonton går det över huvud taget inte att göra uttag under bindningstiden. Har du bundit dina pengar i två år blir pengarna tillgängliga först efter två år.

När bindningstiden går ut avslutas vissa bundna konton och pengarna förs ofta över till ett konto med fria uttag. Det finns andra bundna konton som förlängs med samma bindningstid som tidigare om du inte meddelar annat.

Vilket sparkonto ska du välja?

Vilket sparkonto ska du välja? Vill du ha ett konto med fria uttag eller kan du tänka dig att binda dina pengar under en viss tid? Konton med fria uttag har rörlig ränta medan bundna konton har fast ränta. När du gör ditt val kan du fundera på vad som är viktigt för just dig.

Vanliga frågor

Gäller insättningsgaranti eller investerarskydd för ISK vid konkurs?

Om bolaget där du har ditt ISK skulle gå i konkurs, kan den statliga insättningsgarantin respektive det statliga investerarskyddet träda in. Beroende på i vilken typ av bolag du har ditt investeringssparkonto gäller olika skyddsregler om bolaget går i konkurs. Läs mer om skyddsregler för ISK.

Jag har tidigare haft ett inlåningskonto utan insättningsgaranti, vad gäller nu?

Före den 1 januari 2021 kunde inlåningsföretag erbjuda konsumenter sparkonton utan insättningsgaranti. De måste nu enligt lag ha antingen avvecklat sin verksamhet eller fått tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, vilket innebär att alla sparkonton som erbjuds nu har insättningsgaranti.

Vad är en sparkassa?

En sparkassa (kallas också spar- och låneförening) är en ekonomisk förening som tar emot kapital som lån från sina medlemmar. Ett vanligt exempel på en sparkassa är ett bostadskooperativ. Tänk på att de pengar du sätter in i en sparkassa inte omfattas av den statliga insättningsgarantin och du kan förlora ditt belopp om sparkassan går i konkurs.

Läs också om